Teczka psychologa w szkole

Etap edukacyjny:

 • teczka skierowana jest do psychologów pracujących w szkołach podstawowych zarówno w placówkach niepublicznych, publicznych i prywatnych.

  Dokumenty zamieszczone w teczce, są sporządzone w oparciu o obowiązujące akty prawne, można je uzupełnić o indywidualne potrzeby specjalisty lub ucznia.

99,00 

Availability: Na stanie

, , , ,

Teczka psychologa w szkole

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.


Teczka to zbiór 11 materiałów szkoleniowych, przykładowych wzorów dokumentów w wersji do edycji wraz z komentarzem aktów prawnych, regulujących pracę psychologa (E-book 36 stron). Materiały szkoleniowe  dostępne bezpośrednio  po zakupie (opłaceniu/zaksięgowaniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl)


Spis treści w teczce psychologa:

 1.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: co to jest, formy i organizacja.
 2. Wniosek o objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
 3. Planowanie pracy psychologa – roczny plan i jego sprawozdanie – wzory.
 4. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, indywidualny i grupowy – wzór.
 5. Ocena efektywności udzielonej pomocy p-p wzór.
 6. Dzienniki psychologa: omówienie, przykładowe wpisy do dziennika.
 7. Notatka służbowa psychologa: kiedy i jak ją sporządzić – wzór.
 8. Wniosek o wydanie opinii / zestawu opinii o uczniu – wzór dla placówki.
 9. Obserwacja ucznia : omówienie i wzór.
 10. Konsultacje z rodzicem ucznia: omówienie i wzór.
 11. Konsultacje z wychowawcą: omówienie i wzór.
 12.  Indywidualna teczka dziecka: niezbędne elementy.
 13. Podsumowanie – dokumenty obowiązujące psychologa w szkole.
 14. Rozporządzenia obowiązujące psychologa i określające jego zadania ( z komentarzem).
Wzory materiałów szkoleniowych (dokumentów): 
1. Wniosek o objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną – wzór,
2. Roczny plan pracy psychologa – wzór,
3. Sprawozdanie z pracy psychologa – wzór, 
4. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne – wzór, 
5. Ocena efektywności udzielanej pomocy pschologiczno-pedagogicznej – wzór, 
6. Notatka służbowa psychologa szkolnego – wzór, 
7. Wniosek o wydanie opinii – wzór, 
8. Arkusz obserwacji ucznia podczas lekcji i na przerwie klasa 1-3, klasa 4-8 – wzór, 
9. Arkusz wywiadu z rodzicem ucznia – wzór, 
10. Arkusz wywiadu z wychowawcą/specjalistą/ nauczycielem – wzór, 
11. Opinia o uczniu – wzór.

sporz./oprca.

psycholog Sandra Wilfort


Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania). Kupujący nie ma prawa do  dalszej odsprzedaży i rozpowszechniania otrzymanych materiałów szkoleniowych).


 

Shopping Cart
Scroll to Top