Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży

Szkolenie offline w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.

90,00 

Availability: Na stanie

, , , , , ,

Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci  i młodzieży


Szkolenie offline – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Miejsce szkolenia: Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu ).

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 2, w tym praca własna z materiałami.


Otrzymasz:

 1. zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku, ,
 2. dostęp do nagrania na okres 3 m-c,
 3. materiały szkoleniowe rozszerzające zagadnienia w postaci e-book’a (s. 42): Profilaktyka negatywna i optymalna

  Profilaktyka pozytywna, Strategie budowanie pozytywnego klimatu szkoły i klasy, Strategie rówieśnicze, Cele profilaktyki pozytywnej – ideał wychowawczy.


Dla kogo szkolenie:

 • nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, kuratorów, pracowników socjalnych, pełnomocników ds. profilaktyki, studenci

Opis szkolenia:

Zazwyczaj działania profilaktyczne są w oparciu o to co zagraża rozwojowi, co często przeradza się w moralizowanie i straszenie uczniów.  Profilaktyka pozytywna jest nowatorską koncepcją zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży, w oparciu o to co buduje zdrowie i zachowania prospołeczne. Profilaktyk pozytywna również zakłada że niektóre czynniki ryzyka są potrzebne  w celu budowania odporności na nie oraz że włączenie rówieśników  w działania wychowawcze może być korzystne.

Program szkolenia :

 • „Dżungla życia młodych” – czyli skali zachowań ryzykownych, w tym tych nowych tj. domowy odlot, alkoreksja, cyberbaiting, seksting itd.
 • “Pozytywna adaptacji społecznej” – czyli o znaczeniu pomijanych zachowań prospołecznych uczniów
 • “Pozytywny wzrost potraumatyczny” – czyli jak zagrożenia budują naszą potencjalną odporność psychospołeczną
 • „Pozytywny ideał wychowawczy” – czyli zjawisku rezyliencji, kole dzielności, koncepcji 5C, twardości psychicznej w pracy z uczniem.
 • „ Skuteczna profilaktyka pozytywna” – czyli strategie profilaktyczne wzmacniają zachowania prospołeczne i prozdrowotne

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

  • Zdobędziesz  i pogłębisz wiedzę z zakresu zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży w myśl profilaktyki pozytywnej.
  • Rozwiniesz umiejętności projektowania działań zapobiegawczych.
  • Wzmacnisz kompetencje w zakresie realizacji zadań profilaktycznych.
  • Otrzymasz inspiracje w zakresie profilaktyki pozytywnej.
  • Wzmacniają kompetencje w zakresie działań w ramach programów wychowaczo-profilaktycznych (diagnoza i ewaluacja), lokalnych programów zapobiegania alkoholizmowi/narkomani/przemocy w rodzinie, standardów ochrony małoletnich przed przemocą, szkolnych strategii przeciwdziałania agresji i agresji elektronicznej.

Prowadzący:

Sławomir Kania

starszy wykładowca w Katedrze Pedagogiki Społecznej Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Prowadzi badania naukowe na pograniczu pedagogiki społecznej, resocjalizacji i pracy socjalnej. Specjalizuje się w badaniach z zakresu zachowań prospołecznych i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, diagnozy problemów społecznych, efektywności profilaktyki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki w instytucjach opiekuńczo -wychowawczych. Właściciel Pracowni Profilaktyki Pozytywnej specjalizującej się w realizacji programów profilaktycznych oraz szkoleń dla kadry pedagogicznej.   Spełniał się również jako terepeuta uzależnień,  nauczyciel pedagog szkolny i nauczyciel pedagog specjalny,

Shopping Cart
Scroll to Top