Rola koordynatora ds. standardów ochrony małoletnich. Jak opisać procedury.

Opcje zakupu:

 1. zaświadczenie + nagranie = 89 zł
 2. zaświadczenie + nagranie, pakiet materiałów ewaluacja standardów= 120 zł
 3. zaświadczenie + nagranie + Teczka koordynatora ds. Standardów Ochrony Małoletnich = 190 zł

 

już od: 89,00 

, ,

Rola koordynatora ds. standardów ochrony małoletnich. Jak opisać procedury.


Szkolenie offline – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu).

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1,  w tym praca własna z materiałami.

Otrzymasz:

 •  1 x zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku (opcja 1,2,3 ),
 • dostęp do nagrania na okres 6 m-cy (opcja 1,2,3 ),
 • materiały: Ankiety do ewaluacji Standardów – dla rodziców, uczniów, personelu (3 pliki), Plakat z wykazem instytucji pomocowych, Niebieska Karta – prezentacja szkoleniowa dla nauczycieli i rodziców, Wzór pisma do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną ucznia, Wykaz podjętych interwencji, Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację Standardów w placówce, Przykładowy arkusz ewaluacji Standardów, z przykładowymi wskaźnikami ich realizacji (opcja 2),
 • materiały: Teczka koordynatora ds. Standardów Ochrony Małoletnich >wykaz materiałów tutaj< ( opcja 3),
 • Zrzut ekranu 2023 03 6 o 10.21.23 removebg preview(opcja 3) Materiał audiowizualny ( nagranie) pn. Standardy Ochrony Małoletnich – nowe obowiązki placowek oświatowych.

Szkolenie offline (do odsłuchania) w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.


Dla kogo jest to szkolenie:

 • pedagogów przedszkolnych, szkolnych, pedagogów specjalnych, dyrektorów, koordynatorów ds. standardów ochrony małoletnich

Program szkolenia:

 • Podstawa prawna, terminy.
 • Zadania do wykonania w związku z wdrożeniem i realizacją Standardów.
 • Dokumentacja koordynatora – przykładowe procedury.

Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie, jaka jest rola osoby koordynującej w szkole/placówce wdrażanie i realizację Standardów Ochrony Małoletnich. Omówione zostaną obowiązujące przepisy, terminy, a także zakres zadań i kompetencji koordynatora. Uczestnikom zostanie zaprezentowana przykładowa dokumentacja, jaka powinna znaleźć się w teczce koordynatora, w tym przykłady zapisów, procedur.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS :

 • Poznasz zadań spoczywających na placówkach oświatowych w związku z wprowadzeniem Standardów Ochrony Małoletnich.
 • Wiedza na temat zasad dokumentowania podejmowanych czynności przy wdrażaniu i realizacji Standardów.
 • Możliwość otrzymania materiałów, przykładowych wzorów dokumentacji do teczki koordynatora.

Prowadząca: Lidia Cynt

Opcja:

1.Rola koordynatora ds. standardów ochrony małoletnich, 2.Rola koordynatora ds. standardów ochrony małoletnich, 3.Rola koordynatora ds. standardów ochrony małoletnich

Shopping Cart
Scroll to Top