Pedagog specjalny i pedagog szkolny w jednej osobie, w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

Jeżeli nie otrzymasz linku do szkolenia (  standardowo wysyłany jest 1 dzień przed szkoleniem), zgłoś nam przed szkoleniem, pisząc na adres biuro@cos.edu.pl.Po zaksięgowaniu wpłaty i zebraniu się minimalnej grupy uczestników, dzień przed szkoleniem otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

Opcje:

 1. Szkolenie pn. Pedagog specjalny i pedagog szkolny w jednej osobie, w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej ( 87 zł ),
 2. Pedagog specjalny i pedagog szkolny w jednej osobie, w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej z teczką pedagoga szkolnego ( 1866 zł 119 zł )
 3. Szkolenie pn. Pedagog specjalny i pedagog szkolny w jednej osobie, w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej z teczką pedagoga specjalnego w SPP ( 206 zł 139 zł )

 

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

, , , ,

Pedagog specjalny i pedagog szkolny w jednej osobie, w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej

Data szkolenia: 26.09.2023 r. g. 19:00. liczba godzin: 1,5 ( godzina dydaktyczna), w tym praca własna z materiałami. Szkolenie odbywa się za pomocą platformy Zrzut ekranu 2022 08 18 o 11.25.00 removebg preview 1. Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox .

Szkolenie na żywo w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045).

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały: Skrypt prezentacji ze szkolenia w formie PDF, (w opcji nr 2 dodatkowo teczkę pedagoga szkolnego w SPP,  w opcji nr 3 dodatkowo teczkę pedagoga specjalnego w SPP),
 • możliwość zadawania pytań prowadzącemu, za pomocą czatu.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • pedagogów, pedagogów specjalnych szkół ponadpodstawowych.

Wdrożenie nowych standardów pomocy psychologiczno – pedagogicznej zobowiązało placówki oświatowe na każdym etapie edukacyjnym, również ogólnodostępne, do zatrudnienia nowych specjalistów. Niejednokrotnie funkcję pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego pełni jedna osoba, a wtedy mogą pojawić się wątpliwości, jak łączyć te funkcje, jak dokumentować swoje zadania, jak organizować pracę własną.

Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie, na jakiej podstawie jeden specjalista może łączyć funkcję pedagoga szkolnego i specjalnego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jakie zadania na nim spoczywają i w jaki sposób powinien dokumentować realizację zadań przypisanych poszczególnym specjalistom.

Program:

 • W jakich sytuacjach pedagog szkolny może przejąć obowiązki pedagoga specjalnego – czyli o wymaganych kwalifikacjach, zasadach zatrudnienia.
 • Zadania pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego w ponadpodstawowej szkole ogólnodostępnej – wyszczególnienie wspólnych obszarów działań.
 • Dokumentacja obowiązująca specjalistów w szkole średniej

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznają wspólne zadania pedagoga specjalnego i szkolnego w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej.
 • Nauczą się skutecznie planować i dokumentować swoją pracę w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Dowiedzą się, jak podzielić obowiązki pomiędzy pedagogiem szkolnym, a pedagogiem specjalnym.
Prowadząca

Lidia Cynt 
magister pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog w szkole ponadpodstawowej, trener umiejętności społecznych, edukator w zakresie kompetencji miękkich i zagadnień z zakresu pedagogiki i nauczania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, realizatorka licznych szkoleń i webinariów dla pracowników oświaty, rodziców i uczniów, występuje w roli prelegenta na konferencjach naukowych i szkoleniach dla różnych grup zawodowych. Przez prawie dekadę była pracownikiem olsztyńskiej Policji, gdzie zajmowała się problematyką osób nieletnich oraz inicjowaniem działań z zakresu profilaktyki społecznej i komunikacji międzyinstytucjonalnej. Autorka lokalnych policyjnych i oświatowych programów profilaktycznych, m.in. z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, odpowiedzialności prawnej nieletnich, cyberzagrożeń, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Opcje:

Pedagog specjalny i pedagog szkolny w ogólnodostępnej SPP, Pedagog specjalny i pedagog szkolny w ogólnodostępnej SPP z teczką pedagoga szkolnego, Pedagog specjalny i pedagog szkolny w ogólnodostępnej SPP z teczką pedagoga specjalnego

Shopping Cart
Scroll to Top