Zespół Aspergera a autyzm – co każdy pedagog wiedzieć powinien?

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie, zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

87,00 

Availability: Na stanie

, ,

Zespół Aspergera a autyzm – co każdy pedagog wiedzieć powinien?

Data nagrania szkolenia: 28.09.2023 r., liczba godzin: 1,5  ( godzina dydaktyczna), w tym praca własna z materiałami.

Szkolenie online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzeniaokreślonych umiejętności.

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały: prezentacja

Dla kogo szkolenie:

 • pedagogów,
 • psychologów,
 • terapeutów,
 • nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych,
 • nauczycieli współorganizujących,
 • rodziców dzieci ze spektrum autyzmem,
 • pozostałych osób zainteresowanych tą problematyką, pracujących lub planujących pracę z osobami z autyzmem.

Program szkolenia:

 • Spektrum autyzmu – charakterystyka
 • Autyzm jako zaburzenie neurorozwojowe (kompetencje językowe, komunikacyjne i społeczne dziecka oraz zaburzenia integracji sensorycznej)
 • Terapia i wspieranie osób w spektrum autyzmu
 • Wskazówki do pracy dydaktyczno – wychowawczej z uczniem z autyzmem/zespołem Aspergera

Opis szkolenia:

Autyzm lub spektrum autyzmu, charakteryzuje się trudnościami w relacjach z ludźmi, komunikacji oraz powtarzalnymi i stereotypowymi zachowaniami. Autyzm jest zaburzeniem rozwoju, diagnozowanym u około 1 na 100 dzieci w Europie. Ze względu złożony charakter tego zaurzenia dowiesz na co, jako nauczyciel, powinieneś zwrócić szczególną uwagę pracując z uczniem ze spektrum autyzmu . Ponadto uzyskasz szereg wskazówek, dotyczących pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Zdobędziesz wiedzę dotyczącą charakterystyki dziecka ze spektrum autyzmu
 • Dowiesz się jak pracować z dzieckiem ze spektrum autyzmu
 • Otrzymasz praktyczne wskazówki do pracy dydaktyczno – wychowawczej z uczniem z autyzmem/zespołem Aspergera
Prowadząca

Marta Kroplejewskadr Marta Koplejewska

nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, rzeczoznawca podręczników z fizyki, specjalistka od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.  W 2019 roku obronila tytul doktora w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplina: pedagogika. Na co dzień związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Była  prodziekan,  w poznańskiej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Skoczowie.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top