Diagnoza dziecka oparta na elementach terapii SI i terapii Delacato

87,00 

Brak w magazynie

60 minut  szkolenia na żywo  w  Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także 3 miesięcznym dostępem do nagrania.

„Diagnoza dziecka oparta na elementach terapii SI i terapii Delacato ”

Data szkolenia: 21.09.2022 r. g. 19:00 9(odwołane)

Program szkolenia

  • Czym różni się terapia SI od metody Delacato?
  • Kto może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem omawianych metod?
  • Sposoby oceny dziecka z dysfunkcjami procesów integracji sensorycznej
  • Na czym polega diagnoza oparta na elementach terapii SI oraz diagnoza wszystkimi zmysłami?

Opis szkolenia

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół wskazuje zadania nauczycieli w obszarze diagnozowania wychowanków. Twoją rolą, jako osoby pracującej z dziećmi, jest dokonywanie diagnozy w celu obserwacji rozwoju podopiecznych. Uczestnicząc w webinarze dowiesz się, jak stawiać diagnozę w oparciu o elementy terapii SI oraz metody Delacato.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

  • Poznasz metody diagnostyczne oparte na elementach terapii SI i metody Delacato,
  • Dowiesz się, na czym polegają różnice między obiema metodami,
  • Poznasz zasady przeprowadzania diagnozy dzieci z dysfunkcjami.

Dla kogo jest to szkolenie

  • Pedagogów,
  • logopedów i wszystkich specjalistów  pracujących z dziećmi i młodzieżą

Po opłaceniu szkolenia, zaksięgowaniu wpłaty oraz zebrania się minimalnej grupy uczestników, otrzymasz link z dostępem do szkolenia.  Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting.

Prowadząca

Marta Kroplejewskadr Marta Koplejewska

nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, rzeczoznawca podręczników z fizyki, specjalistka od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.  W 2019 roku obronila tytul doktora w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplina: pedagogika. Na co dzień związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Była  prodziekan,  w poznańskiej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Skoczowie.

Shopping Cart
Scroll to Top