WOPFU i IPET – od przepisów prawa do praktycznej realizacji

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli, w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

87,00 

Brak w magazynie

60 minut  szkolenia na żywo  w  Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także 3 miesięcznym dostępem do nagrania.

„WOPFU i IPET – od przepisów prawa do praktycznej realizacji”

Data szkolenia: 14.09.2022 r. g. 19:00

Co powinien zawierać IPET, czyli Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny? Jak go stworzyć? Jak przygotować Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia? Odpowiedzi na te pytania poznasz podczas wideoszkolenia Marty Koplejewskiej „WOPFU i IPET – od przepisów prawa do praktycznej realizacji”

Program szkolenia

 • Program w punktach (zagadnienia) – takie jak na slajdzie w prezentacji
 • Co podają przepisy prawa na temat tworzenia  IPET-u?
 • Co powinien zawierać IPET? I kiedy powinien być stworzony?
 • Czym jest  Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia?
 • Narzędzia diagnostyczne standaryzowane i niestandaryzowane
 • Przykład IPET-u i WOPF-u

Opis szkolenia

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zagadnieniami z zakresu prawa oświatowego dotyczącymi kształcenia uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie. Poznają metody określenia specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz model pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczestnicy dowiedzą się także w jaki sposób poprawnie konstruować i realizować Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, a także jak przygotować Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Wzmocnisz swoje kompetencje w zakresie tworzenia przepisów prawa.
 • Otrzymasz wskazówki dotyczące tworzenia IPET-u wraz z  wcześniej przeprowadzoną WOPFU
 • Nauczysz się tworzyć poprawnie IPET wraz z poprawnie przeprowadzoną WOPFU.

Dla kogo jest to szkolenie

 • Pedagogów,
 • logopedów i wszystkich specjalistów  pracujących z dziećmi i młodzieżą

Po opłaceniu szkolenia, zaksięgowaniu wpłaty oraz zebrania się minimalnej grupy uczestników, otrzymasz link z dostępem do szkolenia.  Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting.

Prowadząca

Marta Kroplejewskadr Marta Koplejewska

nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, rzeczoznawca podręczników z fizyki, specjalistka od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.  W 2019 roku obronila tytul doktora w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplina: pedagogika. Na co dzień związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Była  prodziekan,  w poznańskiej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Skoczowie.

Shopping Cart
Scroll to Top