Pedagog specjalny w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej

Jeśli:

 • z jakiś powodów nie możesz być z nami na żywo lub/i  chcesz mieć dostęp do nagrania tego szkolenia na żywo na okres 3 m-cy, 
 • potrzebujesz zaświadczenia potwierdzającego Twoje uczestnictwo w szkoleniu,  
 • chcesz otrzymać materiały szkoleniowe, to już dziś możesz wykupić dostęp do szkolenia w pełnej wersji z zaświadczeniem, w PROMOCYJNEJ CENIE! – wciśnij KUPUJĘ

Otrzymasz:

 • w ramach opcji 1: dostęp do nagrania na okres 3 m-cy, zaświadczenie
 • w ramach opcji 2: dostęp do nagrania na okres 3 m-cy, zaświadczenie, materiały z Teczki pedagoga specjalnego szkoła ponadpodstawowa ( wykaz materiałów tutaj).
 • w ramach opcji 3: materiały z Teczki pedagoga specjalnego szkoła ponadpodstawowa ( wykaz materiałów tutaj).

już od: 39,00 

Bezpłatne szkolenie uprawnia wyłącznie do uczestnictwa w szkoleniu, w czasie rzeczywistym. Szkolenie odbywa się za pomocą platformy . Rekomendowane przeglądarki internetowe: Przeglądarka: Opera, Chrome, Firefox. Otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

2-godziny dydaktyczne szkolenia na żywo w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem , a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy oraz materiałów ( odpłatny dostęp w ramach wybranej opcji).

Pedagog specjalny w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej

Szkolenie na żywo dla nauczycieli, pedagogów,specjalistów!
Data szkolenia: 30.03.2023 r.

Od momentu wdrożenia nowych standardów pomocy psychologiczno – pedagogicznej sukcesywnie w placówkach oświatowych zatrudniani są nowi specjaliści. Obowiązek ich zatrudnienia spoczywa również na szkołach ogólnodostępnych, na każdym etapie edukacyjnym. Podczas szkolenia uwaga skupiona będzie na roli pedagoga specjalnego w ponadpodstawowej szkole ogólnodostępnej.

Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie, jakie zadania spoczywają na pedagogu specjalnym w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jakie uprawnienia posiada ten specjalista i jak powinien dzielić swoją pracę z innymi specjalistami w szkole.

Program szkolenia:

 • Kwalifikacje pedagog a specjalnego.
 • Zadania pedagoga specjalnego w ponadpodstawowej szkole ogólnodostępnej.
 • Dokumentacja pedagoga specjalnego w szkole średniej.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poznasz zadania pedagoga specjalnego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej wynikające z przepisów prawa.
 • Poszerzysz swoje kompetencje w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Dowiesz się, jak podzielić obowiązki pomiędzy pedagogiem szkolnym, a pedagogiem specjalnym.

Dla kogo szkolenie:

 • pedagoga specjalnego szkoły ponadpodstawowej

Prowadząca:

Lidia Cynt 

magister pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog w szkole ponadpodstawowej, trener umiejętności społecznych, edukator w zakresie kompetencji miękkich i zagadnień z zakresu pedagogiki i nauczania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, realizatorka licznych szkoleń i webinariów dla pracowników oświaty, rodziców i uczniów, występuje w roli prelegenta na konferencjach naukowych i szkoleniach dla różnych grup zawodowych. Przez prawie dekadę była pracownikiem olsztyńskiej Policji, gdzie zajmowała się problematyką osób nieletnich oraz inicjowaniem działań z zakresu profilaktyki społecznej i komunikacji międzyinstytucjonalnej. Autorka lokalnych policyjnych i oświatowych programów profilaktycznych, m.in. z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, odpowiedzialności prawnej nieletnich, cyberzagrożeń, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Wybierz

Pedagog specjalny w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej, Pedagog specjalny w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej + Teczka pedagoga specjalnego szkoła pp, Teczka pedagoga specjalnego szkoła ponadpodstawowa

Shopping Cart
Scroll to Top