Procedura “Niebieskie Karty” – nowe zadania dla pracowników oświaty?

Szkolenie offline w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.

Opcja:

 1. Nagranie szkolenia + zaświadczenie = 59 zł
 2. Materiały = 69 zł
 3. Nagranie, zaświadczenie, materiały= 90 zł

 

już od: 59,00 

Procedura “Niebieskie Karty” – nowe zadania dla pracowników oświaty?

Nowelizacja przepisów o przemocy domowej.

 


Szkolenie offline – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu).

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1,5  w tym praca własna z materiałami.

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,(opcja 1,3)
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,(opcja 1,3)
 • materiały: Skrypt prezentacji ze szkolenia w formie PDF, wzór pisma do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną ucznia, e-book 31 str.)(opcja 1,2,3).

Dla kogo szkolenie:

 • nauczycieli, pedagogów szkolnych, wychowawców  wszystkich etapów edukacyjnych, dyrektorów szkół

Opis szkolenia:

Rola szkoły, przedszkola w zwalczaniu zjawiska przemocy domowej wydaje się niezastąpiona, gdyż dzieci doświadczające przemocy, najwięcej czasu poza domem spędzają właśnie w środowisku szkolnym, przedszkolnym, w którym powinny otrzymać profesjonalną pomoc – nie tylko edukacyjną. Takiego samego zdania bez wątpienia jest również ustawodawca, który wskazuje konkretne obowiązki dla tej grupy zawodowej.

Podczas szkolenia przybliżone zostaną procedury postępowania w sytuacjach ujawnienia zjawiska przemocy domowej, a także szczegółowe zapisy znowelizowanego prawa w tym zakresie.

Program szkolenia :

 • Zakres nowelizacji aktów prawnych regulujących problematykę przemocy domowej.
 • Zadania służb powołanych do ochrony ofiar przemocy domowej, w tym działania wobec sprawcy, procedura odebrania dziecka i zaświadczenie lekarskie dla ofiar przemocy.
 • Procedura „Niebieskie Karty” i specyfika przestępstwa znęcania się.
 • Algorytmy działania pracowników oświaty w przypadkach przemocy domowej.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz najważniejsze uregulowania prawne dotyczące obowiązków szkół w przeciwdziałaniu przemocy domowej.
 • Zapoznasz się ze sposobami informowania i współpracy pomiędzy instytucjami – zespołem interdyscyplinarnym, organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości.
 •  Otrzymasz  schematy działań interwencyjnych, gotowe procedury reagowania do wykorzystania w szkolnej dokumentacji (SPWP, statut).

Prowadząca:

Lidia Cynt

Opcja:

1.Procedura “Niebieskie Karty” – nowe zadania dla pracowników oświaty, 2.Materiały – Procedura “Niebieskie Karty” – nowe zadania dla pracowników oświaty, 3.Procedura “Niebieskie Karty” – nowe zadania dla pracowników oświaty (pakiet)

Shopping Cart
Scroll to Top