Pedagog specjalny w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej – zadania i obowiązki

Jeżeli nie otrzymasz linku do szkolenia (  standardowo wysyłany jest 1 dzień przed szkoleniem), zgłoś nam przed szkoleniem, pisząc na adres biuro@cos.edu.pl.

Po zaksięgowaniu wpłaty i zebraniu się minimalnej grupy uczestników, dzień przed szkoleniem otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

89,00 

Brak w magazynie

, , , ,

Pedagog specjalny w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej – zadania i obowiązki

Data szkolenia: 07.09.2023 r. g. 19:00, liczba godzin: 1,5  ( godzina dydaktyczna), w tym praca własna z materiałami. Szkolenie odbywa się za pomocą platformy Zrzut ekranu 2022 08 18 o 11.25.00 removebg preview 1. Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox .

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały,
 • możliwość zadawania pytań prowadzącemu, za pomocą czatu.

Dla kogo szkolenie:

 • pedagoga specjalnego szkoły ponadpodstawowej

Szkolenie na żywo w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045).

Od momentu wdrożenia nowych standardów pomocy psychologiczno – pedagogicznej sukcesywnie w placówkach oświatowych zatrudniani są nowi specjaliści. Obowiązek ich zatrudnienia spoczywa również na szkołach ogólnodostępnych, na każdym etapie edukacyjnym. Podczas szkolenia uwaga skupiona będzie na roli pedagoga specjalnego w ponadpodstawowej szkole ogólnodostępnej.

Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie, jakie zadania spoczywają na pedagogu specjalnym w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jakie uprawnienia posiada ten specjalista i jak zadania wykonuje.

Program szkolenia :

 • Kwalifikacje pedagoga specjalnego.
 • Zadania pedagoga specjalnego w ponadpodstawowej szkole ogólnodostępnej.
 • Dokumentacja pedagoga specjalnego w szkole średniej.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poznasz zadania pedagoga specjalnego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej wynikające z przepisów prawa.
 • Poszerzysz swoje kompetencje w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Dowiesz się, jak podzielić obowiązki pomiędzy pedagogiem szkolnym, a pedagogiem specjalnym.

Prowadząca:

Lidia Cynt Unknown

magister pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog w szkole ponadpodstawowej, trener umiejętności społecznych, edukator w zakresie kompetencji miękkich i zagadnień z zakresu pedagogiki i nauczania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, realizatorka licznych szkoleń i webinariów dla pracowników oświaty, rodziców i uczniów, występuje w roli prelegenta na konferencjach naukowych i szkoleniach dla różnych grup zawodowych. Przez prawie dekadę była pracownikiem olsztyńskiej Policji, gdzie zajmowała się problematyką osób nieletnich oraz inicjowaniem działań z zakresu profilaktyki społecznej i komunikacji międzyinstytucjonalnej. Autorka lokalnych policyjnych i oświatowych programów profilaktycznych, m.in. z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, odpowiedzialności prawnej nieletnich, cyberzagrożeń, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top