Modyfikacja i ewaluacja IPET oraz dostosowań edukacyjnych

Przepraszamy, produkt/szkolenie został(o) wycofany(e) z oferty i nie ma możliwości jego zamówienia. Zachęcamy do zapoznania się z innymi szkoleniami – szczegóły 

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

, , ,

Data i godz. szkolenia: 23.01.2024 r. g. 19:00

Miejsce szkolenia:  Platforma Zrzut ekranu 2022 08 18 o 11.25.00 removebg preview 1. Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox . Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Szkolenie z możliwością dyskusji i zadawania pytań.

Czas szkolenia (godz. dydakt..): 1, w tym praca własna z materiałami.

Jeżeli nie otrzymasz linku do szkolenia (  standardowo wysyłany jest 1 dzień przed szkoleniem), zgłoś nam przed szkoleniem, pisząc na adres biuro@cos.edu.pl


Otrzymasz:

  • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku ( w opcji 1 i 2),
  • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy ( w opcji 1 i 2),
  • materiały:  TECZKA EWALUACJI Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, Ewaluacja udzielanej pomocy dla dziecka objętego kształceniem specjalnym. Wskazówki dla nauczycieli, Ocena efektywności indywidualnego programu edukacyjno terapeutyczny (IPET), Przykładowe sprawozdanie pedagoga specjalnego do samodzielnego uzupełnienia zgodnie z realnie prowadzonymi działaniami, Przykładowy arkusz oceny efektywności udzielanej PPP do samodzielnej modyfikacji, Przykładowy wpis do dziennika jako ocena efektowności PPP – ocena postępów dziecka, Przykładowy wzór do samodzielnej modyfikacji okresowa wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia /uczennicy, Przykładowy wzór modyfikacji IPET (do samodzielnej zmiany) modyfikacja indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia/ dziecka, Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w semestrze i roku szkolnego (przykładowe wzory x 2), Przykładowe sprawozdanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej, Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych  (przykładowy wzór), Zawiadomienie dla rodziców ( w opcji  2), 
  • możliwość zadawania pytań prowadzącemu, za pomocą czatu.

Szkolenie na żywo  w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.


Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu  doskonalenie umiejętności nauczycieli i specjalistów (pedagoga, pedagoga specjalnego, terapeuty, logopedy) w zakresie modyfikacji IPET oraz dostosowań edukacyjnych dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w placówce.

Program szkolenia

 • Procedury i przepisy prawa związane z omawianą dokumentacją z uwzględnieniem zmian od 1 września 2022
 • Okresowy arkusz oceny wielospecjalistycznej – obszary. Ewaluacja IPET – obszary. Zalecenia do modyfikacji IPET-u
 • Praktyczne zastosowanie przepisów prawa oraz gotowe wskazówki jak modyfikować IPET
 •  Wspieracie uczniów i rodziców w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej
Korzyści dla uczestnika w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS
 • Poznasz procedury i przepisy prawa związane z omawianą dokumentacją.
 • Przeanalizujesz swoją wiedzę i praktyczne zastosowanie przepisów w odniesieniu do tworzenia dokumentacji.
 • Otrzymasz gotowe wskazówki do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wprowadzeniem do placówek nowego stanowiska – pedagoga specjalnego.
Dla kogo jest to szkolenie
 • wychowawców, pedagogów
 • pedagogów specjalnych
 • wszystkich zainteresowanych

Prowadząca: Angelika Perdek – Chabinowska

 

Opcja:

1.Szkolenie Modyfikacja i ewaluacja IPET, 2.Szkolenie Modyfikacja i ewaluacja IPET + teczka ewaluacji pedagoga specjalnego

Shopping Cart
Scroll to Top