Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.
Jeżeli nie otrzymasz linku do szkolenia (  standardowo wysyłany jest 1 dzień przed szkoleniem), zgłoś nam przed szkoleniem, pisząc na adres biuro@cos.edu.pl.

Po zaksięgowaniu wpłaty i zebraniu się minimalnej grupy uczestników, dzień przed szkoleniem otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

87,00 

Brak w magazynie

, ,
Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra.

Data szkolenia: 27.09.2023 r. g. 19:00, liczba godzin: 1,5  ( godzina dydaktyczna), w tym praca własna z materiałami. Szkolenie odbywa się za pomocą platformy Zrzut ekranu 2022 08 18 o 11.25.00 removebg preview 1. Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox .

Szkolenie na żywo w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045).

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały: skrypt ze szkolenia,
 • możliwość zadawania pytań prowadzącemu, za pomocą czatu

Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli,
 • wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych,
 • specjalistów PPP i instytucji pokrewnych,
 • zainteresowanych rodziców.

Program szkolenia:

 • Wychowanie w szkole i w domu – w poszukiwaniu wspólnego mianownika.
 • Umiejętności wychowawcze osób wspierających rozwój, kompetencje rodziców i nauczycieli.
 • Wychowanie, jako proces realizacji potrzeb psychicznych.
 • Cztery perspektywy (psychologiczne) wychowania w kontekście profilaktyki zachowań destrukcyjnych.
 • Kształtowanie stałych sprawności w czynieniu dobra, czyli o wychowaniu do życzliwości

Garść wskazówek z zakresu andragogiki, czyli o efektywnej współpracy  miedzy dorosłymi

Opis szkolenia:

Szkolenie dotyczy problematyki wychowania dzieci i młodzieży w kontekście  podziału ról i kompetencji- między placówką, a środowiskiem rodzinnym, przy jednoczesnym zadbaniu o wszechstronny rozwój i kształtowanie właściwych postaw. Znalezienie wspólnego języka, możliwe i realistyczne uzgodnienie priorytetów wychowania między dorosłymi – wychowawcami i rodzicami  nie jest zadaniem łatwym. Wspólny cel, którym może być kształtowanie osobowości zgodnie                          z potencjałami młodego człowieka i z uważnością na jego przyszłe pozytywne funkcjonowanie dla wspólnego dobra –jego samego oraz otaczających go ludzi, może ułatwić do zadanie. Oddziaływania osób profesjonalnie wspierających rozwój, mogą i powinny uzupełniać deficyty wychowania domowego, stąd potrzeba porządkowania    i aktualizowania wiedzy psychopedagogicznej.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS :

 • Poznasz cztery psychologiczne perspektywy wychowania, przydatne w konstruowaniu działań profilaktyczno- wychowawczych placówki.
 • Poznasz wskazówki wiązane z andragogiką (wychowanie, samowychowanie i kształcenie osób dorosłych) w kontekście efektywnej współpracy z rodzicami.
 • Otrzymasz wskazówki (przydatne także dla rodziców) dotyczące kształtowania podstawowych wartości etycznych- w tym także sprawności czynienia dobra
 • Uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę nt. potrzeb psychicznych dzieci i młodzieży.

Prowadząca:

Joanna Nienałtowska – Padło

Joanna Nienałtowska-Padło

Jestem pedagogiem, psychoprofilaktykiem, coachem, doświadczonym trenerem Rad Pedagogicznych, pracuję z dziećmi i młodzieżą. Prowadzę indywidualne zajęcia wpierające rozwój, zajęcia mające na celu redukowanie problemów szkolnych oraz realizujące zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych. Realizuję także warsztaty rozwijające, ukierunkowane na efektywność uczenia się, zajęcia socjoterapeutyczne i uprawniające rozwój społeczny. Pedagogika jest moją pasją, więc staram się śledzić na bieżąco nowe trendy w zakresie uczenia i wychowania oraz wprowadzać je w życie.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Doskonalenie zawodowe uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top