Promocja

Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego – zakończenie stażu

Szkolenie odbędzie się na platformie . Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox . Po zaksięgowaniu wpłaty i zebraniu się minimalnej grupy uczestników, dzień przed szkoleniem otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do wydruku
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy
 • materiały: prezentacja
 • możliwość zadawania pytań prowadzącemu, za pomocą czatu

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

Zdążają się sytuacje, że poczta elektroniczna nie współpracuje prawidłowo z platformą Clickmeeting i uczestnik może nie otrzymywać e-mail z linkiem do szkolenia. Nie ma to jednak wpływu na późniejsze uczestnictwo.  Jeżeli nie otrzymasz linku do szkolenia (  standardowo wysyłany jest 1 dzień przed szkoleniem), zgłoś nam pisząc na adres biuro@cos.edu.pl.

76,00 

Brak w magazynie

1,5-godzinne (dydaktyczne) szkolenie na żywo w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania oraz materiałów w PDF

Data szkolenia: 17.05.2023 r. g. 17:40

Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego – zakończenie stażu

 

Szkolenie odpowiada na potrzeby nauczycieli mianowanego Pomoże dobrze zakończyć swój staż, odbyć rozmowę kwalifikacyjną i otrzymać stopień nauczyciela dyplomowanego.

Program szkolenia:

 • Specyfika pracy nauczyciela odbywającego staż na nauczyciela dyplomowanego
 • Podstawy prawne awansu zawodowego – przepisy dotychczasowe z 2018 roku
 • Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego
 • Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego wraz z przykładami
 • Sprawozdanie ze stażu
 • Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego
 • Prezentacja dorobku zawodowego
 • Opis i analiza jednego z wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego – prezentacja ustna
 • Rozwiązanie problemu związanego ze specyfiką pracy nauczyciela
 • Plany zawodowe w przyszłości
 • Zakończenie –  rozmowa

Opis szkolenia:

Szkolenie przyczyni się do lepszego przygotowania nauczyciela do realizacji stażu, wskaże niezbędne wymagania, które nauczyciel musi spełnić, nauczy opracować potrzebną dokumentację oraz dobrze przygotuje nauczyciela  do rozmowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS :

 •  Poznasz procedury awansu zawodowego
 • Zaplanujesz zadania ukierunkowane na spełnienie wymagań niezbędnych na stopień nauczyciela dyplomowanego
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie opracowania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
 • Nabędziesz umiejętność prezentowania własnego dorobku zawodowego
 • Zdobędziesz wiedzę w jaki sposób dobrze opisać i zanalizować jeden z punktów wymagań
 • Otrzymasz przykład planu rozwoju i sprawozdania, opisu i analizy
Dla kogo jest to szkolenie:
 • nauczycieli  mianowanych, dyrektorów, innych zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli przedszkola.
Prowadząca:
Dorota Fornalska
Dorota Fornalska

ekspert do spraw awansu zawodowego, ekspert do spraw osób z niepełnosprawnością, prezes w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” w Lublinie. Autorka i koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych, pomysłodawczyni oraz organizatorka terapii wyjazdowej w miejscu zamieszkania na terenach wiejskich woj. lubelskiego, organizatorka wypoczynku integracyjnego Na co dzień pracuje zawodowo jako logopeda, wicedyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie. Lider w kształceniu uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Szkoleniowiec w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów ,terapii dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Autorka licznych publikacji z zakresu edukacji dzieci i logopedii. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, z dziećmi w normie intelektualnej w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dyslektykami. W swojej pracy kompetentna, profesjonalna w działaniach, zawsze życzliwa i otwarta na potrzeby innych, zwłaszcza tych którzy tej pomocy potrzebują.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top