Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego – zakończenie stażu

Szkolenie odbędzie się na platformie . Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox .

Po zaksięgowaniu wpłaty i zebraniu się minimalnej grupy uczestników, dzień przed szkoleniem otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do wydruku
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy
 • materiały: przykład planu rozwoju i sprawozdania
 • możliwość zadawania pytań prowadzącemu, za pomocą czatu

15.03.2023 r. g. 15:30

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

76,00 

Brak w magazynie

,

2-godziny dydaktyczne szkolenia na żywo w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy oraz materiałów.

Data szkolenia: 15.03.2023 r. g. 15:30

Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego – zakończenie stażu

 

Szkolenie odpowiada na potrzeby nauczycieli kontraktowych. Pomoże dobrze zakończyć swój staż, pozytywnie zdać egzamin i otrzymać stopień nauczyciela mianowanego.

Program szkolenia:

 •  Specyfika pracy nauczyciela odbywającego staż.

 • Podstawy prawne awansu zawodowego-przepisy dotychczasowe z 2018 roku

 • Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.

 • Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego wraz z przykładami.

 • Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Prezentacja dorobku zawodowego.

 • Rozwiązanie problemu związanego ze specyfiką pracy nauczyciela.

 • Wykonywanie zadania z użyciem narzędzie multimedialnych.

 • Zakończenie egzaminu.

Opis szkolenia:

Szkolenie przyczyni się do lepszego przygotowania nauczyciela do realizacji stażu, wskaże niezbędne wymagania, które nauczyciel musi spełnić, nauczy opracować potrzebną dokumentację oraz dobrze przygotuje nauczyciela  do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS :

 • Poznasz procedury awansu zawodowego.

 • Zaplanujesz zadania ukierunkowane na spełnienie wymagań niezbędnych na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie opracowania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

 • Nabędziesz umiejętność prezentowania własnego dorobku zawodowego.

 • Otrzymasz przykład planu rozwoju i sprawozdania.

Dla kogo jest to szkolenie:
 • nauczycieli  kontraktowych,  opiekunów stażu, dyrektorów, innych zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli przedszkola.

Prowadząca:
Dorota Fornalska
Dorota Fornalska

ekspert do spraw awansu zawodowego, ekspert do spraw osób z niepełnosprawnością, prezes w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” w Lublinie. Autorka i koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych, pomysłodawczyni oraz organizatorka terapii wyjazdowej w miejscu zamieszkania na terenach wiejskich woj. lubelskiego, organizatorka wypoczynku integracyjnego Na co dzień pracuje zawodowo jako logopeda, wicedyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie. Lider w kształceniu uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Szkoleniowiec w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów ,terapii dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Autorka licznych publikacji z zakresu edukacji dzieci i logopedii. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, z dziećmi w normie intelektualnej w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dyslektykami. W swojej pracy kompetentna, profesjonalna w działaniach, zawsze życzliwa i otwarta na potrzeby innych, zwłaszcza tych którzy tej pomocy potrzebują.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top