Uczeń z zespołem Downa – poznaj metody pracy oparte na najnowszych badaniach

W ramach odpłatnego dostępu otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do wydruku
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy
 • materiały

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

87,00 

Brak w magazynie

1,5  – godziny dydaktyczne szkolenia na żywo  w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także 3 miesięcznym dostępem do nagrania (odpłatny dostęp).

Uczeń z zespołem Downa – poznaj metody pracy oparte na najnowszych badaniach

Data szkolenia: 14.03.2023 r. g. 18:00

Program szkolenia:

 • Co to jest zespół Downa i jakie są jego przyczyny?
 • Czy można zapobiec pojawieniu się zespołu Downa u dziecka? Czy to się leczy?
 • Jakie cechy zewnętrzne pozwalają określić zespół Downa?
 • Jakie są rodzaje zespołów Downa?
 • Czy zespół Downa zawsze oznacza niepełnosprawność intelektualną?
 • Czy dziecko z zespołem Downa może „normalnie” funkcjonować?
 • Czy zespół Downa ma wpływ na długość życia?
 • Metody i techniki pracy stosowane z dziećmi z zespołem Downa

Opis szkolenia:

Dzieci z zespołem Downa często ocenianie są przez pryzmat wielu stereotypów. Wiedza o ich rozwoju nie jest powszechna. Często mylny obraz budują błędne przekonania, zbyt duże uogólnienia. Każde z nich rozwija się inaczej, często ich możliwości są podyktowane innego rodzaju współwystępują. Dzieci z zespołem Downa (ZD) korzystają również z nauki w szkołach ogólnodostępnych. Dlatego tak istotne jest, by dobrze rozumieć ich potrzeby.

Dzięki szkoleniu dr Marty Koplejewskiej dowiesz się, jak właściwie pracować z dzieckiem z zespołem Downa, by pomóc mu jak najlepiej odnaleźć się w codziennych realiach. Prowadząca omówi przyczyny, objawy i rodzaje zespołu Downa, wyjaśni także kilka najczęstszych mitów i wątpliwości krążących wokół trisomii 21. chromosomu. Uczestnicy webinaru poznają metody i techniki pracy stosowane w uczniami z zespołem Downa, gotowe do wykorzystania we własnej pracy dydaktycznej i wychowaniu dziecka.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Pogłębisz swoją wiedzę na temat przyczyn i specyfiki zespołu Downa
 • Poznasz praktyczne techniki ułatwiające skuteczną pracę z dziećmi z zespołem Downa

Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli
 • pedagogów
 • psychologów
 • specjalistów, terapeutów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz osobami z zespołem Downa

Prowadząca:
dr Marta Koplejewska

nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, rzeczoznawca podręczników z fizyki, specjalistka od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.  W 2019 roku obronila tytul doktora w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplina: pedagogika. Na co dzień związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Była  prodziekan,  w poznańskiej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Skoczowie.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top