Teczka wychowawcy

Przykładowa teczka pracy wychowawcy, zawierająca poszczególne dokumenty i wzory do wykorzystania w codziennej pracy.

39,00 

SKU: wychowawca-teczka Kategoria:

Availability: Na stanie

Przykładowa teczka pracy wychowawcy zawierająca poszczególne dokumenty i wzory do wykorzystania w codziennej pracy.

 

W dobie e-dzienników praca wychowawcy klas I-III jest ułatwiona jednak pewne dokumenty lub pomoce w dalszym ciągu są potrzebne w wersji papierowej.
Teczka zawiera :
 1. Program pracy z uczniem zdolnym
 2. Karta wycieczki
 3. Kontrakt
 4. Scenariusz zajęć edukacji wczesnoszkolnej w klasie II
 5. Notatka z rozmowy z rodzicem
 6. Dzienniczek czytelniczy
 7. Podziękowania
 8. Sprawozdanie z realizacji programu nauczania w klasie II
 9. Arkusz opisu klasy
 10. Regulamin wycieczki szkolonej
 11. Nagroda
 12. Ocena śródroczna
 13. Zgoda rodzica / prawnego opiekuna na udział w wycieczce
 14. Wniosek o objęcie PPP
 15. Dyplom
 16. Karta PPP
 17. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klas I-III
 18. Rozliczenie finansowe wycieczki
 19. Ćwiczenia
 20. Wykaz uczniów objętych PPP

Jest to pomoc dla początkujących nauczycieli.

Shopping Cart
Przewiń do góry