Teczka pedagoga szkolnego

Dzięki tej publikacji OSZCZĘDZASZ swój CZAS!

Kupując teczkę, otrzymujesz dostęp do 35 -ciu dokumentów, które możesz dowolnie edytować i modyfikować, dostosowując je do swoich potrzeb.

Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu. ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania).

TECZKA SPRZEDAWANA W FORMIE PLIKÓW DO POBRANIA, W WERSJI ELEKTRONICZNEJ.
Teczka dostępna od razu po opłaceniu.

79,00 

Availability: Na stanie

Teczka pracy pedagoga szkolnego

(dedykowana dla szkoły podstawowej)

Wzory dokumentów sporządzone, w oparciu ( od 2022-09-01 ) o:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1594),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1593),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Dzięki tej publikacji OSZCZĘDZASZ swój CZAS!

Kupując teczkę, otrzymujesz dostęp do 36 – ciu dokumentów, które możesz dowolnie edytować i modyfikować, dostosowując je do swoich potrzeb.

Teczka pracy pedagoga szkolnego, to zbiór gotowych i edytowalnych dokumentów pomocnych w codziennej pracy pedagoga szkolnego.

Dzięki tym dokumentom praca pedagoga szkolnego może być realizowana w prostszy sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Teczka zawiera wzory dokumentów:

 1. Karta ucznia w ramach PPP,
 2. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym_2022-2023,
 3. Aktywizacja – wsparcie nauczycieli,
 4. Ankieta bezpieczeństwo dla rodziców,
 5. Ankieta na temat bezpieczeństwa dla dzieci,
 6. Ankieta dla rodziców po zdalnym,
 7. Arkusz oceny efektywności PPP,
 8. Arkusz opisu klasy,
 9. Cyberbepiczeństwo uczniów – prezentacja,
 10. Czynniki ryzyka czynniki chroniące ankieta dla ucznia,
 11. IPET Asperger wzór,
 12. IPET wzór druku,
 13. IPET zebranie,
 14. Karta pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 15. Kontrakt,
 16. Notatka z rozmowy,
 17. Organizacja PPP rozporządzenie zadania pedagoga specjalnego 2022,
 18. Pakiet ćwiczeń,
 19. Plan działań́ wspierających – arkusz- wzór,
 20. plan pracy i harmonogram zespołu ds. realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego,
 21. Plan pracy pedagoga szkolnego,
 22. Porady i konsultacje- wykaz,
 23. PPP w czasie pandemii diagnoza,
 24. Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej -dostosowania,
 25. Protokół,
 26. Przykładowe ćwiczenia i zajęcia wspomagające prace na zajęciach,
 27. Przykładowe sprawozdanie pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej,
 28. Rozporządzenie Udzielanie PPP,
 29. Rozporządzenie organizacja kształcenia specjalnego,
 30. Terapia pedagogiczna literatura przedmiotu,
 31. Uczniowie objęci pomocą̨ psychologiczno – pedagogiczną,
 32. WOPFU – druk,
 33. Wniosek o objęcie ppp,
 34. Wykaz instytucji do współpracy,
 35. Zawiadomienie IPET,
 36. Wpisy do dziennik pedagoga w szkole.
 • sporz./opr.
  Angelika Perdek-Chabinowska perdek 1 1
  Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.
Shopping Cart
Scroll to Top