Teczka pedagoga szkolnego i specjalnego w szkole podstawowej

Etap edukacyjny:

 • pedagodzy łączący funkcję pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego, w szkole podstawowej.
Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.
Bezpłatny zestaw materiałów edukacyjnych przygotowany przez www.superkid.pl  dla uczestników szkoleń/kupujących materiały  Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli COS.

129,00 

Availability: Na stanie

, , ,

Teczka pedagoga szkolnego i specjalnego w szkole podstawowej

– to zbiór gotowych i edytowalnych materiałów szkoleniowych pomocnych w codziennej pracy pedagoga, który łączy funkcję pedagoga szkolnego z funkcją pedagoga specjalnego, w szkole podstawowej.

Etap edukacyjny:

 • pedagodzy łączący funkcję pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego, w szkole podstawowej.

Aktualizacja na rok szkolny: 2023/2024

„Teczka” to zbiór 24 materiałów  szkoleniowych, plików w formie elektronicznej do edycji. Materiały  szkoleniowe dostępne bezpośrednio  po zakupie (zaksięgowaniu wpłaty),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl (rekomendacja, aby pobrać pliki na własny nośnik, gdyż po upływie dostępu, brak możliwości przywrócenia uprawnień do pobierania).

Materiały szkoleniowe pozwolą uporządkować prowadzoną dokumentację, zweryfikować własne wzory, a dla pedagogów rozpoczynających pracę będą doskonałym materiałem pomocniczym podczas wdrażania się w dokumentowanie pracy własnej. Wszystkie wzory dokumentów są w wersji edytowalnej, co pozwala w prosty sposób nanosić własne wpisy, część plików zawiera też przykładowe wpisy, które mogą wprost zostać wykorzystane przez użytkownika teczki.

Materiały szkoleniowe przeznaczone wyłącznie do własnego użytku ( klauzula informacyjna załączona w wiadomości e-mail). Kupujący nie ma prawa do  dalszej odsprzedaży i rozpowszechniania otrzymanych materiałów.

Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Wykaz materiałów szkoleniowych:

 1. Plan pracy pedagoga specjalnego (uzupełniony wzór),
 2. Przykładowe sprawozdanie pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowe,
 3. Plan pracy pedagoga szkolnego (uzupełniony wzór),
 4. Sprawozdanie pedagoga specjalnego (uzupełniony wzór),
 5. Ankieta badająca Twoje samopoczucie w szkole (agresja),
 6. Arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 7. Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia (okresowy) + ocena efektywności, 
 8. IPET – wzór,
 9. Protokół z zebrania zespołu ds.  pomocy psychologiczno – pedagogicznej (IPET),
 10. Karta pomocy psychologiczno – pedagogicznej (wzór),
 11. Kontrakt,
 12.  Notatka z rozmowy z rodzicem/rodzicami ucznia,
 13. Opis dokumentacji teczki ucznia ze SPE,
 14. Plan działań wspierających – arkusz- wzór,
 15. Plan Pracy Zespołu ds. realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego i pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 16. Wykaz uczniów zakwalifikowanych do różnorodnych form pomocy,
 17. Porady i konsultacje/działania  – pomoc psychologiczno – pedagogiczna,
 18. Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno i dostosowania,
 19. Przykładowy materiał na szkolenie dla rady pedagogicznej na temat roli wychowwcy klasy i indywidualizacji,
 20. Rezygnacja z zajęć z zakresu PPP,
 21. WAOPFU,
 22. Wniosek o objęcie PPP,
 23. Wykaz instytucji do współpracy,
 24. Zawiadomienie

Dodatkowo bezpłatnie:

 • Zbiór gier pomocnych do pracy na zajęciach
Shopping Cart
Scroll to Top