Teczka pedagoga szkolnego i specjalnego w szkole podstawowej

Etap edukacyjny:

 • pedagodzy łączący funkcję pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego, w szkole podstawowej.

Aktualizacja na rok szkolny: 2023/2024

Teczka to zbiór 24 plików w formie elektronicznej, do edycji.  Teczka  dostępna bezpośrednio  po zakupie(opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl (rekomendacja, aby pobrać pliki na własny nośnik, gdyż po upływie dostępu, brak możliwości przywrócenia uprawnień do pobierania).
Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

129,00 

Availability: Na stanie

, , ,

Teczka pedagoga szkolnego i specjalnego w szkole podstawowej

– to zbiór gotowych i edytowalnych dokumentów pomocnych w codziennej pracy pedagoga, który łączy funkcję pedagoga szkolnego z funkcją pedagoga specjalnego, w szkole podstawowej.

Etap edukacyjny:

 • pedagodzy łączący funkcję pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego, w szkole podstawowej.

Aktualizacja na rok szkolny: 2023/2024

Teczka to zbiór 24 plików w formie elektronicznej, do edycji. Teczka  dostępna bezpośrednio  po zakupie (zaksięgowaniu wpłaty),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl (rekomendacja, aby pobrać pliki na własny nośnik, gdyż po upływie dostępu, brak możliwości przywrócenia uprawnień do pobierania).

Materiały zebrane w Teczce pozwolą uporządkować prowadzoną dokumentację, zweryfikować własne wzory, a dla pedagogów rozpoczynających pracę będą doskonałym materiałem pomocniczym podczas wdrażania się w dokumentowanie pracy własnej. Wszystkie wzory dokumentów są w wersji edytowalnej, co pozwala w prosty sposób nanosić własne wpisy, część plików zawiera też przykładowe wpisy, które mogą wprost zostać wykorzystane przez użytkownika teczki.

Materiały przeznaczone wyłącznie do własnego użytku ( klauzula informacyjna załączona w wiadomości e-mail). Kupujący nie ma prawa do  dalszej odsprzedaży i rozpowszechniania otrzymanych materiałów.

Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Teczka zawiera:

 1. Plan pracy pedagoga specjalnego (uzupełniony wzór),
 2. Przykładowe sprawozdanie pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowe,
 3. Plan pracy pedagoga szkolnego (uzupełniony wzór),
 4. Sprawozdanie pedagoga specjalnego (uzupełniony wzór),
 5. Ankieta badająca Twoje samopoczucie w szkole (agresja),
 6. Arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 7. Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia (okresowy) + ocena efektywności, 
 8. IPET – wzór,
 9. Protokół z zebrania zespołu ds.  pomocy psychologiczno – pedagogicznej (IPET),
 10. Karta pomocy psychologiczno – pedagogicznej (wzór),
 11. Kontrakt,
 12.  Notatka z rozmowy z rodzicem/rodzicami ucznia,
 13. Opis dokumentacji teczki ucznia ze SPE,
 14. Plan działań wspierających – arkusz- wzór,
 15. Plan Pracy Zespołu ds. realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego i pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 16. Wykaz uczniów zakwalifikowanych do różnorodnych form pomocy,
 17. Porady i konsultacje/działania  – pomoc psychologiczno – pedagogiczna,
 18. Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno i dostosowania,
 19. Przykładowy materiał na szkolenie dla rady pedagogicznej na temat roli wychowwcy klasy i indywidualizacji,
 20. Rezygnacja z zajęć z zakresu PPP,
 21. WAOPFU,
 22. Wniosek o objęcie PPP,
 23. Wykaz instytucji do współpracy,
 24. Zawiadomienie

Dodatkowo bezpłatnie:

 • Zbiór gier pomocnych do pracy na zajęciach

sporz./opr.

Angelika Perdek-Chabinowska 
Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Wzory dokumentów sporządzone, w oparciu ( od 2022-09-01 ) o:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1594),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1593),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Shopping Cart
Scroll to Top