Edukacja włączająca – wszystko to, co nauczyciel powinien wiedzieć

Szkolenie odbywa się za pomocą platformy . Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox.​

Po zaksięgowaniu wpłaty i zebraniu się minimalnej grupy uczestników, dzień przed szkoleniem otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

87,00 

Brak w magazynie

60-minutowe szkolenie na żywo z 30-minutową sesją Q&A w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS  zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na 3 m-ce i materiałów w postaci dokumentacji szkolnej takiej jak IPET,  dostosowania wymagań edukacyjnych.

Szkolenie dla nauczycieli

„Edukacja włączająca – wszystko to, co nauczyciel powinien wiedzieć”

Szkolenie szkolenie na żywo!

Data: 26.10.2022 r. g.17:00

Szacuje się, że dzieci ze SPE stanowią ok.20% populacji uczniowskiej – to nie tylko dzieci z niepełnosprawnościami, ale także np. dzieci z dysleksją, dzieci zaniedbane środowiskowo.   Należy podkreślić, że każde dziecko, niezależnie od specyfiki swojego funkcjonowania ma prawo do edukacji w placówkach masowych, jeżeli taką decyzję podejmą rodzice. Obowiązkiem nauczycieli jest odpowiednie podejście, metodyka pracy oraz znajomość przepisów. Szkolenie pozwoli każdemu nauczycielowi zaplanować i organizować swoją pracę zgodnie z ideą edukacji włączającej.

Opis szkolenia:

Spotkanie pozwoli zaplanować i realizować podstawowe zadania z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest ono zgodne z obecnymi wytycznymi, przepisami prawa oraz kierunkami polityki oświatowej.  Na szkoleniu zostaną przeanalizowane wszystkie kwestie dotyczące edukacji włączającej oraz zostanie udostępniony cały pakiet dokumentów obowiązkowy dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Korzyści ze szkolenia dla nauczycieli „Edukacja wlączająca – wszystko to. Co nauczyciel powinien wiedzieć”:

 • Poznasz obowiązki nauczycieli w systemie edukacji włączającej.
 • Nauczysz się planować efektywne wsparcie PP.
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć zgodnych ze SPE uczniów.
 • Otrzymasz gotowe inspiracje, materiały w postaci dokumentacji szkolnej takiej jak IPET,  dostosowania wymagań edukacyjnych.
Program szkolenia:
 • Edukacja włączająca- cele i założenia.
 • Obowiązujące przepisy i dokumentacja.
 • Planowanie i udzielanie skutecznego wsparcia ucznia ze SPE.
 • Gotowe pomysły.
 • Analiza IPET, WOPFU.
Dla kogo jest to szkolenie
 • dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli,
 • dla pedagogów,
 • dla wychowawców,
 • dla wszystkich zainteresowanych,

Po opłaceniu szkolenia, zaksięgowaniu wpłaty i w momencie zebrania się minimalnej grupy uczestników, otrzymasz link z dostępem do szkolenia. Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting.

Prowadząca:
Angelika Perdek – Chabinowska

Angelika Perdek Chabinowska

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Shopping Cart
Scroll to Top