Promocja

Przykładowa forma sprawozdania pedagoga specjalnego oraz dokumentacja z zakresu ewaluacji

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie, zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu (platforma Clickeeting). Po rejestracji oraz zaksięgowaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do rejestracji i logowania ( link rozsyłany jest dzień przed szkoleniem – sprawdź folder spam i inne ). Jeżeli nie otrzymasz linku do szkolenia, zgłoś nam przed szkoleniem, pisząc na adres biuro@cos.edu.pl

Opcja:

 1. Zaświadczenie, nagranie, sprawozdanie  = 69 zł
 2. Zaświadczenie, materiały, nagranie, sprawozdanie, teczka = 90 zł

90,00  już od: 69,00 

, , ,

Szkolenia online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045) , a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy oraz materiały:

 • wzór sprawozdania pedagoga specjalnego
 • przykładowe sprawozdanie pedagoga specjalnego do samodzielnego uzupełnienia zgodnie z realnie prowadzonymi działaniami.

Nagranie szkolenia zd.11.01.2023 r.

Dodatkowo przy zakupie wariantu 2 otrzymasz:

 • Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
 • Ewaluacja udzielanej pomocy dla dziecka objętego kształceniem specjalnym. Wskazówki dla nauczycieli
 • Ocena efektywności indywidualnego programu edukacyjno terapeutyczny (IPET)
 • Przykładowe sprawozdanie pedagoga specjalnego do samodzielnego uzupełnienia zgodnie z realnie prowadzonymi działaniami
 • Przykładowy arkusz oceny efektywności udzielanej PPP do samodzielnej modyfikacji
 • Przykładowy wpis do dziennika jako ocena efektowności PPP – ocena postępów dziecka
 • Przykładowy wzór do samodzielnej modyfikacji okresowa wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia /uczennicy
 • Przykładowy wzór modyfikacji IPET (do samodzielnej zmiany) modyfikacja indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia/ dziecka-
 • Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w semestrze i roku szkolnego (przykładowe wzory x 2)
 • Przykładowe sprawozdanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej
 • Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych  (przykładowy wzór)
 • Zawiadomienie dla rodziców

Program szkolenia:

 • Zadania pedagoga specjalnego – podstawa prawna
 • Dokumentacja pedagoga specjalnego w zakresie oceny efektywności udzielanej pomocy
 • Realizacja zadań pedagoga specjalnego

Na szkoleniu:

 • zostaną przeanalizowane najważniejsze zadania pedagoga specjalnego w zakresie podsumowania działań na koniec pierwszego semestru
 • zostanie przedstawiona przykładowa forma sprawozdania pedagoga specjalnego oraz dokumentacja z zakresu ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dla kogo jest szkolenie dla:  

 • zainteresowanych nauczycieli
 • specjalistów
 • pedagogów specjalnych

Prowadząca:

Angelika Perdek-Chabinowska 

angelika perdekJestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Wybieram wariant:

Sprawozdanie pedagoga specjalnego, Sprawozdanie pedagoga specjalnego + teczka ewaluacji pedagoga specjalnego

Shopping Cart
Scroll to Top