Program wychowawczo – profilaktyczny krok po kroku

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie, zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

110,00 

Availability: Na stanie

, ,

Program wychowawczo – profilaktyczny krok po kroku

Data nagrania szkolenia: 05.09.2023 r.  liczba godzin: 1,5 ( godzina dydaktyczna), w tym praca własna z materiałami.

Szkolenie online Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045).

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały:
  1. Ankieta badająca Twoje samopoczucie w szkole – agresja
  2. Ankieta dla rodziców – bezpieczeństwo
  3. Ankieta dotycząca czynników chroniących i ryzyka dla uczniów szkoły podstawowej w celu sporządzenia programu wychowawczo-profilaktycznego
  4. Ankieta na temat bezpieczeństwa w szkole i klasie dla uczniów
  5. Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących
  6. Sprawozdanie z realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego – ewaluacja
  7. Raport – ewaluacja Programu wychowawczo-profilaktycznego
  1. Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny (wzór I)
  2. Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny (wzór II)

Dla kogo jest to szkolenie:

 • wszyscy zainteresowani nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy i inni specjaliści.

Opis szkolenia:

Szkolenie jest swoistym wsparciem dla nauczycieli, pedagogów w zakresie konstruowania programu profilaktyczno-wychowawczego. Jest to obowiązkowy dokument, który należy sporządzić do 30 września. Na spotkaniu zostaną omówione najczęściej popełniane błędy przy pracy zespołu oraz przedstawione wskazówki jak ich uniknąć. Każdy uczestnik zostanie zaopatrzony w niezbędną wiedzę do wykorzystania w pracy.

Program szkolenia:

 • Obowiązujące przepisy prawa.
 • Podstawy tworzenia programu profilaktyczno-wychowawczego.
 • Co powinien zawierać program?
 • Praktyczne wskazówki do pracy.
 • Zadania i obowiązki nauczycieli.
 • Obowiązujące terminy, pomocne narzędzia.
 • Podsumowanie i panel dyskusyjny.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz obowiązujące przepisy prawa,
 • Zdobędziesz umiejętność konstruowania programu profilaktyczno-wychowawczego.
 • Nabędziesz umiejętności tworzenia narzędzi poprzedzających sporządzenie programu profilaktyczno-wychowawczego.
Prowadząca

 

 

angelikaAngelika Perdek Chabinowska

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top