Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego na tzw. starych zasadach

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

Dla kogo jest to szkolenie:

  • nauczycieli mianowanych, którzy na dzień 31.08.2022 mają rozpoczęty staż na nauczyciela dyplomowanego, innych nauczycieli stażystów, opiekunów stażu, dyrektorów, innych zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów

Jeżeli nie otrzymasz linku do szkolenia (  standardowo wysyłany jest 1 dzień przed szkoleniem), zgłoś nam przed szkoleniem, pisząc na adres biuro@cos.edu.pl.

Po zaksięgowaniu wpłaty i zebraniu się minimalnej grupy uczestników, dzień przed szkoleniem otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

Przepraszamy, produkt/szkolenie został(o) wycofany(e) z oferty i nie ma możliwości jego zamówienia. Zachęcamy do zapoznania się z innymi szkoleniami.

87,00 

Brak w magazynie

, , ,

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego na tzw. starych zasadach

Data szkolenia: 08.11.2023 r. g. 17:00, liczba godzin: 1,5  ( godzina dydaktyczna), w tym praca własna z materiałami. Szkolenie odbywa się za pomocą platformy Zrzut ekranu 2022 08 18 o 11.25.00 removebg preview 1. Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox .

Szkolenie na żywo w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.

Dla kogo szkolenie:

  • nauczycieli mianowanych, którzy na dzień 31.08.2022 mają rozpoczęty staż na nauczyciela dyplomowanego, innych nauczycieli stażystów, opiekunów stażu, dyrektorów, innych zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów

Program szkolenia:

  • Specyfika pracy nauczyciela odbywającego staż.
  • Podstawy prawne awansu zawodowego.
  • Plan rozwoju zawodowego.
  • Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego wraz z przykładami.
  • Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
  • Prezentacja dorobku zawodowego.
  • Rozwiązanie problemu.
  • Wspólpraca nauczyciela z innymi nauczycielami oraz środowiskiem lokalnym.

Opis szkolenia:

Szkolenie przyczyni się do lepszego przygotowania nauczyciela do realizacji stażu, wskaże niezbędne wymagania, które nauczyciel musi spełnić, nauczy opracować potrzebną dokumentację oraz dobrze przygotuje nauczyciela do rozmowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Prowadząca:
Dorota Fornalska
Dorota Fornalska

ekspert do spraw awansu zawodowego, ekspert do spraw osób z niepełnosprawnością, prezes w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” w Lublinie. Autorka i koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych, pomysłodawczyni oraz organizatorka terapii wyjazdowej w miejscu zamieszkania na terenach wiejskich woj. lubelskiego, organizatorka wypoczynku integracyjnego Na co dzień pracuje zawodowo jako logopeda, wicedyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie. Lider w kształceniu uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Szkoleniowiec w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów ,terapii dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Autorka licznych publikacji z zakresu edukacji dzieci i logopedii. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, z dziećmi w normie intelektualnej w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dyslektykami. W swojej pracy kompetentna, profesjonalna w działaniach, zawsze życzliwa i otwarta na potrzeby innych, zwłaszcza tych którzy tej pomocy potrzebują.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top