Najnowsza kwalifikacja ICD 11. Nie autyzm lecz spektrum autyzmu

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do wydruku
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy
 • materiały

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

87,00 

Brak w magazynie

1  – godzina szkolenia online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także 3 miesięcznym dostępem do nagrania.

„Najnowsza kwalifikacja ICD 11. Nie autyzm lecz spektrum autyzmu ”

Nagranie szkolenia zd. 07.02.2023 r.

Celem szklenia jest usystematyzowanie wiedzy na temat najnowszej klasyfikacji ICD 11  dotyczącej spektrum autyzmu.

Program szkolenia:

 • Krótka historia  klasyfikacji ICD-10
 • Klasyfikacja ICD-11 ( angielska wesja)
 • Rewolucja w nazewnictwie całościowych zaburzeń rozwoju
 • Nie autyzm, lecz spektrum autyzmu
 • Czy klasyfikacja ICD-11 to zmiana na lepsze?!

Opis szkolenia:

Na potrzeby diagnozy i terapii powstały typologie medyczne o zasięgu ogólnoświatowym. Do najbardziej znanych i powszechnie stosowanych zalicza się ICD – Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych oraz DSM  oraz Klasyfikację Zaburzeń Psychicznych.  Podczas szkolenia zostaną wskazane  światowe trendy i kierunki zmian, jakie się dokonują w obszarze terminologii i kategoryzowania zaburzeń rozwoju psychicznego (neurorozwojowych) i związanych z nimi rozwojowych zaburzeń języka.

Ponadto prowadząca odniesie się do zmian, jakie WHO wprowadziło w najnowszej, 11. edycji międzynarodowej klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych ICD, która w Polsce zaczeła obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Co się zmieni? Do czego trzeba będzie przywyknąć? Czy nadal będzie obowiązywać takie samo nazewnictwo?  Czy błędem jest używanie określeń „zespół Aspergera” lub „diagnoza autyzmu”? Jaką terminologię zaczniemy stosować w orzeczenictwie? Kiedy najważniejsze zmiany w klasyfikacji będą oficjalnie obowiązywały w Polsce?Jeżeli chcesz zgłębić wiedze na temat klasyfikacji ICD-11, to szkolenie jest adresowane właśnie do Ciebie.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Zdobędziesz wiedzę dotyczącą najnowszej klasyfikacji ICD-11
 • Poznasz zmiany jakie nastąpiły w ICD -11
 • Dowiesz się w jaki sposób opisywane są zaburzenia psychiczne, w tym autyzm i zespół Aspergera
 • Odpowiesz na pytanie czy wejście w życie klasyfikacji chorób ICD-11 oznacza, że nie należy używać już terminu „zespół Aspergera”

Dla kogo jest to szkolenie:

 • osób pracujących na co dzień z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacji, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej z osobami ze spetrum autyzmu

Prowadząca:

dr Marta Koplejewska

Marta Kroplejewskanauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, rzeczoznawca podręczników z fizyki, specjalistka od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.  W 2019 roku obronila tytul doktora w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplina: pedagogika. Na co dzień związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Była  prodziekan,  w poznańskiej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Skoczowie.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top