Nauczyciel współorganizujący – prawa i obowiązki w praktyce

 • zaświadczenie w formacie PDF do wydruku
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy
 • materiały: IPET – wzór, plan pracy nauczyciela wspomagającego

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

87,00 

Brak w magazynie

2-godziny dydaktyczne szkolenia online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy oraz materiałów.

Nagranie szkolenia zd. 31.01.2023 r.

Nauczyciel współorganizujący – prawa i obowiązki w praktyce

Opis szkolenia:

Celem jest omówienie obowiązków nauczyciela współorganizującego kształcenia dziecka/ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Program :

 1. Przepisy prawa oświatowego dotyczące nauczyciela współorganizującego
 2. Rola i zadaniami nauczyciela współorganizującego
 3. Współpraca z nauczycielami wiodącymi na lekcji – rozwiązywanie trudnych sytuacji.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • usystematyzujesz wiedzę na temat specyfiki pracy nauczyciela wspomagającego w placówce ogólnodostępnej i integracyjnej
 • pogłębisz wiedzę na temat skutecznej komunikacji z nauczycielem wiodącym oraz z rodzicami dziecka/ucznia ze spe

Dla kogo szkolenie:

 • nauczycieli współorganizujący
 • dyrektorów
 • nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych
Prowadząca:
Dorota Fornalska
Dorota Fornalska

ekspert do spraw awansu zawodowego, ekspert do spraw osób z niepełnosprawnością, prezes w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” w Lublinie. Autorka i koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych, pomysłodawczyni oraz organizatorka terapii wyjazdowej w miejscu zamieszkania na terenach wiejskich woj. lubelskiego, organizatorka wypoczynku integracyjnego Na co dzień pracuje zawodowo jako logopeda, wicedyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie. Lider w kształceniu uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Szkoleniowiec w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów ,terapii dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Autorka licznych publikacji z zakresu edukacji dzieci i logopedii. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, z dziećmi w normie intelektualnej w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dyslektykami. W swojej pracy kompetentna, profesjonalna w działaniach, zawsze życzliwa i otwarta na potrzeby innych, zwłaszcza tych którzy tej pomocy potrzebują.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top