Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego – zakończenie stażu

Szkolenie offline (do odsłuchania) w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.

90,00 

Brak w magazynie

Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego – zakończenie stażu


Szkolenie offline – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu).

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1,w tym praca własna z materiałami.

Szkolenie odpowiada na potrzeby nauczycieli kontraktowych. Pomoże dobrze zakończyć swój staż, pozytywnie zdać egzamin i otrzymać stopień nauczyciela mianowanego.

W ramach odpłatnego dostępu otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania wydruku
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy przez 24/7
 • materiały szkoleniowe: przykład planu rozwoju i sprawozdania

Program szkolenia:

 •  Specyfika pracy nauczyciela odbywającego staż.

 • Podstawy prawne awansu zawodowego-przepisy dotychczasowe z 2018 roku

 • Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.

 • Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego wraz z przykładami.

 • Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Prezentacja dorobku zawodowego.

 • Rozwiązanie problemu związanego ze specyfiką pracy nauczyciela.

 • Wykonywanie zadania z użyciem narzędzie multimedialnych.

 • Zakończenie egzaminu.

Opis szkolenia:

Szkolenie przyczyni się do lepszego przygotowania nauczyciela do realizacji stażu, wskaże niezbędne wymagania, które nauczyciel musi spełnić, nauczy opracować potrzebną dokumentację oraz dobrze przygotuje nauczyciela  do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS :

 • Poznasz procedury awansu zawodowego.

 • Zaplanujesz zadania ukierunkowane na spełnienie wymagań niezbędnych na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie opracowania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

 • Nabędziesz umiejętność prezentowania własnego dorobku zawodowego.

 • Otrzymasz przykład planu rozwoju i sprawozdania.

Dla kogo jest to szkolenie:
 • nauczycieli  kontraktowych,  opiekunów stażu, dyrektorów, innych zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli przedszkola.

Prowadząca:

Dorota Fornalska

 

Shopping Cart
Scroll to Top