Promocja

Cyberbezpieczeństwo – jakie zagrożenia czyhają na młodzież w Internecie?

Bezpłatne szkolenie uprawnia wyłącznie do uczestnictwa w szkoleniu, w czasie rzeczywistym. Szkolenie odbywa się za pomocą platformy . Rekomendowane przeglądarki internetowe: Przeglądarka: Opera, Chrome, Firefox. Otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

Jeśli:

 • z jakiś powodów nie możesz być z nami na żywo lub/i  chcesz mieć dostęp do nagrania tego szkolenia na żywo na okres 3 m-cy, 
 • potrzebujesz zaświadczenia potwierdzającego Twoje uczestnictwo w szkoleniu,  
 • chcesz otrzymać materiały szkoleniowe,

  to już dziś możesz wykupić dostęp do szkolenia w pełnej wersji z zaświadczeniem, w PROMOCYJNEJ CENIE! – Dodaj do koszyka

Original price was: 87,00 zł.Current price is: 69,00 zł.

Brak w magazynie

2-godziny dydaktyczne szkolenia na żywo  w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem , a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy oraz materiałów w PDF – Skrypt prezentacji ze szkolenia w formie PDF. Linki do materiałów i filmików profilaktycznych, przykładowe scenariusze zajęć. Wzór procedur reagowania szkół w przypadku ujawnienia zjawiska cyberprzemocy.

„Cyberbezpieczeństwo – jakie zagrożenia czyhają na młodzież w Internecie?”

Szkolenie na żywo dla nauczycieli, pedagogów, rodziców, opiekunów!
Data szkolenia:  19.10.2022 r.  g.20:00

Jednym z współczesnych zagrożeń, przed którymi należy przestrzegać uczniów, jest handel ludźmi. Najbardziej narażona jest młodzież szkół ponadpodstawowych, np. wyjeżdżająca za granicę do pracy sezonowej. Jednak zgodnie z wytycznymi ministerialnymi oraz z zapisami Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi, o tym zjawisku powinni edukować nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych. 18 października obchodzony jest Dzień Walki z Handlem Ludźmi, który jest doskonałą okazją do zrealizowania wytycznych. Szkolenie ma na celu wyjaśnienie, czym jest handel ludźmi i jak edukować o tym zjawisku w przystępny i skuteczny sposób – nawet wśród najmłodszych.

Opis szkolenia na żywo

Celem szkolenia jest zrozumienie istoty oraz sposobów rozpoznania i przeciwdziałania zagrożeniom czyhającym w świecie wirtualnym na współczesną młodzież. Uczestnicy szkolenia poznają możliwe środki zaradcze i sposoby reagowania, gdy uczeń stanie się ofiarą lub sprawcą cyberzagrożeń. Zostaną wyposażeni także w umiejętność przekazania zdobytej wiedzy teoretycznej swoim podopiecznym, by skutecznie edukować w zakresie istniejących zagrożeń. Podczas szkolenia przybliżone zostaną najczęstsze zagrożenia internetowe, jakie czyhają na nastoletnich użytkowników Internetu, a także omówione zostaną procedury postępowania w sytuacjach ujawnienia takiego zjawiska. Uczestnicy otrzymają narzędzia ułatwiające współpracę międzyinstytucjonalną oraz przykłady zajęć i materiałów profilaktycznych z przedmiotowej tematyki.

Szkolenie wpisuje się w realizację kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2022/ 2023.

Program szkolenia

 • Specyfika korzystania z Sieci przez młodzież i dzieci starsze, w tym wpływ edukacji zdalnej na ich funkcjonowanie.
 • Klasyfikacja zagrożeń internetowych – niebezpieczne treści, zachowania, kontakty, naruszenie prywatności i danych osobowych oraz zagrożenia związane z działalnością komercyjną firm online.
 • Wyjaśnienie zjawisk sekstingu, fake news, online challenge, clickbait, patostreaming.
 • Ochrona prawna przed cyberzagrożeniami.
 • Uzależnienie od Internetu.
 • Warte polecenia przykłady oddziaływań profilaktycznych z zakresu cyberzagrożeń skierowanych do młodzieży szkół ponadpodstawowych

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poznasz klasyfikację cyberzagrożeń oraz najważniejsze uregulowania prawne dotyczące przeciwdziałania temu zjawisku.
 • Zapoznasz się ze sposobami interweniowania w sytuacji ujawnienia na terenie placówki oświatowej zjawiska cyberprzemocy.
 • Otrzymasz schematy działań interwencyjnych, przykłady materiałów i scenariuszy do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych.

Dla kogo szkolenie

 • nauczycieli,
 • pedagogów szkolnych,
 • wychowawców  szkół ponadpodstawowych,
 • dyrektorów szkół

Prowadząca:

Lidia Cynt Unknown

magister pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog w szkole ponadpodstawowej, trener umiejętności społecznych, edukator w zakresie kompetencji miękkich i zagadnień z zakresu pedagogiki i nauczania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, realizatorka licznych szkoleń i webinariów dla pracowników oświaty, rodziców i uczniów, występuje w roli prelegenta na konferencjach naukowych i szkoleniach dla różnych grup zawodowych. Przez prawie dekadę była pracownikiem olsztyńskiej Policji, gdzie zajmowała się problematyką osób nieletnich oraz inicjowaniem działań z zakresu profilaktyki społecznej i komunikacji międzyinstytucjonalnej. Autorka lokalnych policyjnych i oświatowych programów profilaktycznych, m.in. z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, odpowiedzialności prawnej nieletnich, cyberzagrożeń, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Shopping Cart
Scroll to Top