Handel ludźmi – jak zorganizować zajęcia w szkole

Bezpłatne szkolenie uprawnia wyłącznie do uczestnictwa w szkoleniu, w czasie rzeczywistym. Szkolenie odbywa się za pomocą platformy . Rekomendowane przeglądarki internetowe: Przeglądarka: Opera, Chrome, Firefox. Otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

Jeśli:

 • z jakiś powodów nie możesz być z nami na żywo lub/i  chcesz mieć dostęp do nagrania tego szkolenia na żywo na okres 3 m-cy, 
 • potrzebujesz zaświadczenia potwierdzającego Twoje uczestnictwo w szkoleniu,  
 • chcesz otrzymać materiały szkoleniowe,

  to już dziś możesz wykupić dostęp do szkolenia w pełnej wersji z zaświadczeniem, w PROMOCYJNEJ CENIE! – Dodaj do koszyka

87,00 

Availability: Na stanie

2-godziny dydaktyczne szkolenia onlgne w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem , a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy oraz materiałów w PDF – Wykaz przydatnej literatury, materiałów profilaktycznych, filmów, przykładowych scenariuszy zajęć z przedmiotowej tematyki (w tym prezentację dla dzieci i młodzieży).

„Handel ludźmi – jak zorganizować zajęcia w szkole” 

Szkolenie online dla nauczycieli, pedagogów, rodziców, opiekunów!

Jednym z współczesnych zagrożeń, przed którymi należy przestrzegać uczniów, jest handel ludźmi. Najbardziej narażona jest młodzież szkół ponadpodstawowych, np. wyjeżdżająca za granicę do pracy sezonowej. Jednak zgodnie z wytycznymi ministerialnymi oraz z zapisami Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi, o tym zjawisku powinni edukować nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych. 18 października obchodzony jest Dzień Walki z Handlem Ludźmi, który jest doskonałą okazją do zrealizowania wytycznych. Szkolenie ma na celu wyjaśnienie, czym jest handel ludźmi i jak edukować o tym zjawisku w przystępny i skuteczny sposób – nawet wśród najmłodszych.

Opis szkolenia na żywo

Handel ludźmi stanowi współczesną formę niewolnictwa. W grupie ryzyka są zwłaszcza osoby młode, np. wyjeżdżające za granicę w celach zarobkowych lub nieodpowiednio przygotowane do zagranicznych wyjazdów. Ministerstwo Edukacji i Nauki włącza się w działania prewencyjne, których realizatorami i odbiorcami stają się placówki oświatowe. Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2022 – 2024 zakłada m.in. pogłębienie wiedzy nt. zjawiska handlu ludźmi i efektywności podejmowanych działań zwłaszcza w kontekście pracy przymusowej.

Podczas szkolenia przybliżona zostanie specyfika przestępstwa handlu ludźmi. Wyjaśnione zostanie, dlaczego wiedza o tym zagrożeniu powinna być upowszechniana wśród uczniów, a także w jaki sposób i jakie informacje przekazywać uczniom – zwłaszcza tym najmłodszym. Uczestnicy otrzymają materiały do wykorzystania podczas zajęć i podpowiedzi, jak zorganizować szkolne obchody Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi.

Program szkolenia :

 • Pojęcie handlu ludźmi – skala zjawiska, akty prawne.
 • Przegląd kampanii i programów profilaktycznych na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi.
 • Rola pracowników oświaty w przeciwdziałaniu handlowi ludźmi – wykaz treści do przekazania uczniom, rola doradcy zawodowego, możliwe formy i przebieg zajęć.
 •  Sprawozdawczość z podejmowanych działań.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • . Poznają specyfikę i skalę zjawiska handlu ludźmi oraz najważniejsze uregulowania prawne w tym zakresie, również dotyczące obowiązków szkół w przeciwdziałaniu zjawisku.
 • Zapoznają się ze sposobami włączenia tematyki handlu ludźmi w zagadnienia z doradztwa zawodowego, w szkolny program wychowawczo – profilaktyczny, w zajęcia z uczniami klas młodszych szkół podstawowych.
 • Otrzymają przykłady zapisów o podejmowanych działaniach w sprawozdaniach do instytucji zewnętrznych, w sprawozdaniach z pracy własnej.
 • Otrzymają materiały profilaktyczne, scenariusze zajęć, przykłady inicjatyw profilaktycznych możliwych do przeprowadzenia w szkole, podpowiedzi o instytucjach, mogących wesprzeć szkołę w edukacji w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi.

Dla kogo szkolenie:

 • dyrektorów,
 • nauczycieli,
 • pedagogów szkolnych,
 • doradców zawodowych,
 • wychowawców  wszystkich etapów edukacyjnych, dyrektorów szkół

Prowadząca:

Lidia Cynt Unknown

magister pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog w szkole ponadpodstawowej, trener umiejętności społecznych, edukator w zakresie kompetencji miękkich i zagadnień z zakresu pedagogiki i nauczania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, realizatorka licznych szkoleń i webinariów dla pracowników oświaty, rodziców i uczniów, występuje w roli prelegenta na konferencjach naukowych i szkoleniach dla różnych grup zawodowych. Przez prawie dekadę była pracownikiem olsztyńskiej Policji, gdzie zajmowała się problematyką osób nieletnich oraz inicjowaniem działań z zakresu profilaktyki społecznej i komunikacji międzyinstytucjonalnej. Autorka lokalnych policyjnych i oświatowych programów profilaktycznych, m.in. z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, odpowiedzialności prawnej nieletnich, cyberzagrożeń, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Shopping Cart
Scroll to Top