Promocja

Jak wspierać ucznia w procesie żałoby?

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

ODPŁATNY dostęp:

opcja 1: nagranie, zaświadczenie,

opcja 2 : nagranie, materiały, zaświadczenie,

87,00  już od: 59,00 

, ,

Jak wspierać ucznia w procesie żałoby?

Data szkolenia: 14.11.2023 r. g. 17:00, liczba godzin: 1,5 ( godzina dydaktyczna), w tym praca własna z materiałami

ODPŁATNY dostęp:

opcja 1: nagranie, zaświadczenie

opcja 2 : nagranie, materiały, zaświadczenie

Szkolenie na żywo  (odpłatny dostęp) w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzeniaokreślonych umiejętności.

Dla kogo jest szkolenie:

 • specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagogów i psychologów szkolnych, zainteresowanych nauczycieli/wychowawców, studentów kierunków psychopedagogicznych.

Program szkolenia:

 • Żałoba dziecka/nastolatka- cechy charakterystyczne, etapy przeżywania, czynniki utrudniające uporanie się z żalem po stracie.
 • Reakcje emocjonalne młodego żałobnika.
 • Przeżywanie żałoby w aspekcie rozwojowym.
 • Fazy żałoby i wspierające działania otoczenia.
 • Działania skoncentrowane na uczniu, rodzicach, zespole klasowym.
 • Jak i kiedy rozmawiać o śmierci, żalu po stracie- pomocne wskazówk

Opis szkolenia:

Na zajęciach zostaną omówione

 • Podstawowe pojęcia związane z przezywaniem żałoby, jej etapy, specyfika przeżywania w zależności od wieku dziecka
 • Reakcje emocjonalne w żalu po stracie i ich reperkusje dla osoby w żałobie, jej bliskich i otoczenia
 • Wskazania dla nauczyciela/wychowawcy dotyczące wsparcia samego ucznia/wychowanka oraz zespołu klasowego/grupy wychowawczej

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Uzupełnisz i uporządkują wiedzę związaną z przeżywaniem żałoby.
 • Dowiesz się jak żałoba wpływa na poszczególne sfery funkcjonowania dzieci i młodzieży.
 •  Dowiesz się jak towarzyszyć młodemu żałobnikowi  z punktu widzenia osoby profesjonalnie wspierających rozwój.

Prowadząca: 

Joanna Nienałtowska-Padło

Joanna Nienałtowska-Padło

Jestem pedagogiem, psychoprofilaktykiem, coachem, doświadczonym trenerem Rad Pedagogicznych, pracuję z dziećmi i młodzieżą. Prowadzę indywidualne zajęcia wpierające rozwój, zajęcia mające na celu redukowanie problemów szkolnych oraz realizujące zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych. Realizuję także warsztaty rozwijające, ukierunkowane na efektywność uczenia się, zajęcia socjoterapeutyczne i uprawniające rozwój społeczny. Pedagogika jest moją pasją, więc staram się śledzić na bieżąco nowe trendy w zakresie uczenia i wychowania oraz wprowadzać je w życie.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy

Opcja:

Jak wspierać ucznia w procesie żałoby?, Jak wspierać ucznia w procesie żałoby?(nagranie, materiały,zaświadczenie)

Shopping Cart
Scroll to Top