Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną – sprawdzone metody pracy

87,00 

Brak w magazynie

, , ,

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną – sprawdzone metody pracy

Data szkolenia: 04.12.2023 r. g. 17:30, liczba godzin ( godz. dydakt.): 1,5 , w tym praca własna z materiałami ( analiza literatury).

Szkolenie odbywa się za pomocą platformy Zrzut ekranu 2022 08 18 o 11.25.00 removebg preview 1. Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox .

Szkolenie na żywo w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzeniaokreślonych umiejętności.

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały: scenariusz zajęć, prezentacja
 • możliwość zadawania pytań prowadzącemu, za pomocą czatu.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • osób pracujących na co dzień z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacji, świetlicach socjoterapeutycznych.

Program szkolenia:

 • Istota niepełnosprawności (pojęcie, etiologia, klasyfikacja)
 • Zasady ortodydaktyki – zasady i założenia edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metody aktywizujące w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie
 • Wybrane metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie
 • Przykłady zastosowania wybranych metod pracy

Opis szkolenia:

Jak twierdzi Jacek Klein: „Pedagogika nie powinna sprowadzać się do jakichkolwiek metod, a raczej właściwych postaw i relacji, od właściwego odczytywania wewnętrznej rzeczywistości osób, którym pomagamy”. W pracy z osobami niepełnosprawnymi szczególnie ważne jest posiadanie wiedzy dotyczącej trafnego doboru metod pracy oraz umiejętności modyfikowania ich w odniesieniu do zdolności dzieci. Sztywne trzymanie się zasad może przynieść tylko niepożądane skutki: zniechęcenie, znudzenie, wycofanie.

Skuteczność zastosowanej metody zależy w głównej mierze od terapeuty: uczestnicząc w szkoleniu zyskasz wiedzę i narzędzia, które pomogą Ci ową skuteczność zmaksymalizować. Prowadząca omówi efektywność wybranych metod w pracy z osobami z niepełnosprawnością, kładąc przy tym szczególny nacisk na dopasowanie ich do predyspozycji dziecka.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz nowe metody stosowane w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
 • Nauczysz się dobierać metodę pracy do możliwości poznawczych danego dziecka
 • Usystematyzujesz wiedzę dotyczącą metod pracy z osobami NI
 • Zdobędziesz liczne informacje dotyczące skuteczności stosowania wybranych metod pracy z osobami NI

Marta KroplejewskaProwadząca:
dr Marta Koplejewska

nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, rzeczoznawca podręczników z fizyki, specjalistka od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.  W 2019 roku obronila tytul doktora w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplina: pedagogika. Na co dzień związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Była  prodziekan,  w poznańskiej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Skoczowie.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności i pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top