Dwóch specjalistów w jednej osobie czyli pedagog specjalny i pedagog szkolny

Otrzymasz:

 • w ramach opcji 1: “Dwóch specjalistów w jednej osobie czyli pedagog specjalny i pedagog szkolny ” wraz z zaświadczeniem.
 • w ramach opcji 2: Dwóch specjalistów w jednej osobie czyli pedagog specjalny i pedagog szkolny wraz z dokumentami i zaświadczeniem.

Bezpłatny zestaw materiałów edukacyjnych przygotowany przez www.superkid.pl  dla uczestników szkoleń Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli COS

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

 

Dwóch specjalistów w jednej osobie czyli pedagog specjalny i pedagog szkolny

Data szkolenia: 15.03.2023 r. g.18:00

60-minutowe szkolenie z 30-minutową sesją Q&A  szkolenie na żywo  w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045) , a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy .

oraz materiałów przy wyborze opcji 2:

 • ANKIETA BADAJĄCA TWOJE SAMOPOCZUCIE W SZKOLE
 • ARKUSZ OCENY EFEKTYWNOŚCI UDZIELANEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
 • ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA (OKRESOWY) + OCENA EFEKTYWNOŚCI
 • INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNY (IPET)
 • KARTA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ
 • PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZESPOŁU
 • NOTATKA Z ROZMOWY Z RODZICEM
 • KONTRAKT
 • PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH
 • PLAN PRACY ZESPOŁU DS. REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
 • PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
 • SPRAWOZDANIE PEDAGOGA SPECJALNEGO
 • ZAWIADOMIENIE
 • WYKAZ INSTYTUCJI DO WSPÓŁPRACY
 • W N I O S E K O OBJĘCIE POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ
 • KALENDARZ DNI NIEETYPOWYCH

Program:

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pracy nauczyciela i specjalisty.
 • Zadania poszczególnych specjalistów pracujących w placówce (pedagog, pedagog specjalny).
 • Wspólne obszary działań – bank inspiracji.
 • Dokumentacja pracy specjalisty uwzględniająca podsumowanie pracy.

Opis szkolenia:

Szkolenie jest wsparciem dla początkujących specjalistów pracujących w szkołach i przedszkolach w zakresie wdrażania efektywnej pracy i dokumentowania zadań specjalisty łączącego dwie funkcje – pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego.

Korzyści szkolenie w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli

 • Poznasz obowiązujące przepisy prawa w zakresie PPP
 • Nauczysz się planować efektywną pracę w zakresie udzielania PPP w placówce
 • Będziesz sprawnie konstruować dokumentację pracy własnej
 • Wzmocnisz swoje kompetencje w zakresie udzielania wsparcia uczniom ze SPE.

Dla kogo jest szkolenie dla:  

 • początkujących specjalistów w szkole podstawowej i przedszkolu
 • pedagogów w szkole podstawowej i przedszkolu
 • pedagogów specjalnych w szkole podstawowej i przedszkolu

Prowadząca:

Angelika Perdek-Chabinowska 

perdek e1668589353220Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Opcja z:

1. Szkolenie Dwa w jednym czyli pedagog specjalny i pedagog w jednej osobie, 2. Szkolenie Dwa w jednym czyli pedagog specjalny i pedagog w jednej osobie wraz z materiałami

Shopping Cart
Scroll to Top