Dostosowanie wymagań edukacyjnych – dokumentacja ucznia ze SPE

Szkolenie offline (do odsłuchania) w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.

189,00 

Teczka ucznia ze SPE + zaświadczenie

zaświadczenie, materiały, nagranie

Na stanie

, , , ,

Dostosowanie wymagań edukacyjnych – dokumentacja ucznia ze SPE


Szkolenie offline – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu).

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1,5 w tym praca własna z materiałami.

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 6 m-cy,
 • materiały: Dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Dysleksja, Inteligencja poniżej przeciętnej / pogranicze niepełnosprawności intelektualnej, Uczeń niedosłyszący, Niepełnosprawność ruchowa, Spektrum autyzmu, Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim,  Afazja motoryczna,  Uczeń niedowidzący/ słabowidzący, Uczeń słabosłyszący/ uczeń z niedosłuchem/ uczeń niesłyszący,  Zaburzenia zachowania i emocji,  Trudności z koncentracją uwagi, Zaniedbania środowiskowe, Cudzoziemiec), Uczeń szczególnie zdolny, Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny (ipet), Karta pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia ,

Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli wszystkich typów szkół, pedagogów, psychologów oraz wszystkich pracujących z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Program szkolenia:

  • Co o ocenianiu, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mówi prawo oświatowe?
  • Ocenianie a klasyfikowanie i motywowanie.
  • Ocenianie a dostosowanie wymagań edukacyjnych i organizacji procesu uczenia się.
  • Indywidualizacja oceniania przedmiotowego.
  • Indywidualizacja oceniania zachowania.

  Współpraca z rodzicami w zakresie oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Opis szkolenia:

Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym to obszar pracy nauczyciela budzący sporo wątpliwości. Wielu z nas zastanawia się, czy stawiane uczniom z opinią, czy orzeczeniem oceny są zgodne z jego rzeczywistymi możliwościami?  Inni pytają: jak ocenić ucznia, który mimo dużego wkładu pracy i zaangażowania nie robi postępów?

Podczas szkolenia zostaną omówione możliwe sposoby oceniania, uwzględniające zróżnicowane potrzeby edukacyjne

uczniów, a także wzory sprawdzianów i prac domowych z przykładowych przedmiotów , opartych na aktualnych przepisach prawa oświatowego.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz zasady oceniania uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodne z przepisami prawa oświatowego.
 • Zdobędziesz praktyczne informacje nt. dostosowania oceniania do możliwości ucznió w z konkretnymi (występującymi w danej placówce) specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. z niepełnosprawnością intelektualną, dysleksją, autyzmem, afazją. Mutyzmem wybiórczym, FASD, ADHD, zaburzeniami psychicznymi.

Prowadząca
dr Marta Koplejewska

Shopping Cart
Scroll to Top