Ewaluacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zadania nauczycieli i specjalistów

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do wydruku
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy przez 24/7
 • materiały: IPET ocena efektywności, Arkusz okresowy WOPFU, Arkusz oceny efektywności PPP, Wzór zawiadomienia IPET

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

87,00 

Brak w magazynie

60-minutowe szkolenie z 30-minutową sesją Q&A  szkolenie online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045) , a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy  oraz materiałów:

 • IPET ocena efektywności
 • Arkusz okresowy WOPFU
 • Arkusz oceny efektywności PPP
 • Wzór zawiadomienia IPET

Ewaluacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zadania nauczycieli i specjalistów

Nagranie szkolenia zd. 09.01.2023 r.

Szkolenie jest swoistym wyposażeniem nauczycieli w umiejętność ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzenia jej dokumentacji.

Program:

 • Obowiązujące przepisy
 • Obligatoryjne zadania w świetle prawa- pedagog, pedagog specjalny
 • WOPFU i IPET – ocena efektywności
 • Dokumentacja i narzędzia pomocne w ewaluacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Na szkoleniu:

 • Poznasz obowiązujące przepisy i obligatoryjne zadania zakresu udzielania PPP
 • Przeanalizujesz zadania specjalistów w zakresie udzielania i dokumentowania PPP
 • Nauczysz się konstruować dokumentację ewaluacji PPP
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Opis szkolenia:

Szkolenie pozwoli nauczycielom i specjalistom skutecznie planować działania z zakresu udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, jej dokumentowania oraz ewaluacji. Ewaluacja jako ocena efektywności działań z zakresu udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest jednym z ważniejszych etapów pracy nauczyciela, pedagoga oraz pedagoga specjalnego. Należy znać obowiązujące przepisy oraz ich praktyczne wykorzystanie w codziennej pracy.

Dla kogo jest szkolenie dla:  

 • zainteresowanych nauczycieli
 • specjalistów
 • pedagogów specjalnych

Prowadząca:

Angelika Perdek-Chabinowska 

perdek e1668589353220Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top