Nauczyciel współorganizujący – dokumentacja obowiązująca na koniec roku szkolnego

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i wydruku
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy
 • materiały:
 • EWALUACJA IPET
 • SPRAWOZDANIE _ REWALIDACJA
 • ARKUSZ POMOCNICZY DO WOPFU
 • IPET – WZÓR
 • WZÓR SPRAWOZDANIA REWALIDACJA

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

87,00 

Brak w magazynie

1 -godzina dydaktyczna szkolenia online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, a także dostępem do nagrania na 3 m-ce i materiałów:

 • EWALUACJA IPET
 • SPRAWOZDANIE _ REWALIDACJA
 • ARKUSZ POMOCNICZY DO WOPFU
 • IPET – WZÓR
 • WZÓR SPRAWOZDANIA REWALIDACJA

Nauczyciel współorganizujący – dokumentacja obowiązująca na koniec roku szkolnego

Data nagrania: 22.05.2023 r.

Szkolenie odpowiada na potrzeby nauczycieli współorganizujących, terapeutów, logopedów, psychologów pracujących z dziećmi z różnymi deficytami. Pomoże dobrze przygotować dokumentację końcoworoczną swojej pracy.

Program szkolenia:

 • Przepisy prawa oświatowego dotyczące pracy nauczyciela współorganizującego.
 • Szczegółowe zapoznanie z obowiązującą dokumentacją dotycząca nauczyciela współorganizującego.
 • Jak opracować wzorcową dokumentację pracy nauczyciela współorganizującego na koniec roku szkolnego?

Opis szkolenia:

Szkolenie przyczyni się do wzmocnienia nauczycieli współorganizującego, jeśli chodzi o przygotowanie obowiązującej dokumentacji na koniec roku szkolnego.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS :

 • poznasz przepisy prawa oświatowego dotyczące pracy nauczyciela współorganizującego,
 • zaplanujesz opracowywanie dokumentacji końcoworocznej,
 • wzmocnisz kompetencje w zakresie opracowywania poszczególnych dokumentów,
 • otrzymasz:
 • EWALUACJA IPET
 • SPRAWOZDANIE _ REWALIDACJA
 • ARKUSZ POMOCNICZY DO WOPFU
 • IPET – WZÓR
 • WZÓR SPRAWOZDANIA REWALIDACJA

Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli współorganizujących,
 • pedagogów,
 • psychologów,
 • logopedów,
 • terapeutów.
Prowadząca:
Dorota Fornalska
Dorota Fornalska

ekspert do spraw awansu zawodowego, ekspert do spraw osób z niepełnosprawnością, prezes w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” w Lublinie. Autorka i koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych, pomysłodawczyni oraz organizatorka terapii wyjazdowej w miejscu zamieszkania na terenach wiejskich woj. lubelskiego, organizatorka wypoczynku integracyjnego Na co dzień pracuje zawodowo jako logopeda, wicedyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie. Lider w kształceniu uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Szkoleniowiec w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów ,terapii dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Autorka licznych publikacji z zakresu edukacji dzieci i logopedii. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, z dziećmi w normie intelektualnej w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dyslektykami. W swojej pracy kompetentna, profesjonalna w działaniach, zawsze życzliwa i otwarta na potrzeby innych, zwłaszcza tych którzy tej pomocy potrzebują.

Shopping Cart
Scroll to Top