„Kurs” Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w Placówce. Kompleksowe wsparcie w organizowaniu i dokumentowaniu PPP

 • 17 godzin dydaktycznych szkoleń
 • 11  zaświadczeń
 • 10 modułów szkoleniowych
 • dostęp do: 31.07.2023 r.
 • materiały szkoleniowe

229,00 

Brak w magazynie

,

„Kurs” to zbiór szkoleń online (webinarów) dzięki, którym:

 •  podniesiesz swoje kompetencje w zakresie dokumentowania i organizowania PPP w placówce
 • zdobędziesz wiedzę na temat obowiązujących przepisów prawa oświatowego w zakresie udzielania wsparcia uczniom ze SPE
 • zdobędziesz umiejętności sprawnego konstruowania niezbędnej dokumentacji w zakresie pomocy psychologiczno -pedagogiczne
 • zaplanujesz działania wspierających na poszczególnych formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, rozwijające umiejętności uczenia się)

Co znajdziesz w „KURSIE”:

 • 17 godzin dydaktycznych szkoleń
 • 11  zaświadczeń (  zaświadczenie z każdego modułu oraz zaświadczenie po ukończeniu kursu – wszystkich modułów)
 • 10 modułów szkoleniowych
 • dostęp do: 31.07.2023 r.
 • materiały szkoleniowe

Program „Kursu”:

Moduł I – Szkolenie online Dostosowanie wymagań edukacyjnych – dokumentacja ucznia ze SPE 

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 1,5
 • Zaświadczenie w formacie PDF do pobrania (generowany w dniu ukończenia danego modułu)
 • Czas dostępu: 31.07.2023 r.

W tym module omawiane są:

ZAPISZ SIE 3

 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – klasyfikacja potrzeb
 • Dokumentacja – dostosowanie wymagań edukacyjnych w świetle przepisów prawa
 • Obszary dostosowania wymagań edukacyjnych
 • Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych na przykładach uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, mających problemy z koncentracją

 MateriałyZAPISZ SIE 2: Karta – ucznia w ramach PPP, Arkusz – oceny efektywności PPP, Dostosowania – przykładowe zapisy, Karta – PPP.

Moduł II – Szkolenie online IPET w praktyce – Konstruowanie dokumentacji

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 1,5
 • Zaświadczenie w formacie PDF do pobrania (generowany w dniu ukończenia danego modułu)
 • Czas dostępu do: 31.07.2023 r. 

W tym module omawiane są:

ZAPISZ SIE 3

 • Zadania zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • IPET– analiza 8 obszarów i ich zapisy
 • Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia – jak ją sporządzić
 • Ocena efektywności programu, modyfikacja programu – ewaluacja
 • Współpraca z rodzicami i PP w zakresie opracowania i modyfikacji IPET

MateriałyZAPISZ SIE 2: WOPFU –  ewaluacja, IPET – asperger, IPET – niepełnosprawność w stopniu lekkim, IPET – wzór, IPET – zawiadomienie.

Moduł III – Szkolenie online ABC pedagoga specjalnego. Zadania, obowiązki i formy ich realizacji

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 1,5
 • Zaświadczenie w formacie PDF do pobrania (generowany w dniu ukończenia danego modułu)
 • Czas dostępu do: 31.07.2023 r. 

W tym module omawiane są:

ZAPISZ SIE 3

 • Pedagog specjalny – nowe standardy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Przepisy prawa
 • Kwalifikacje pedagoga specjalnego
 • Zadania pedagoga specjalnego i formy ich realizacji
 • Dokumentacja pedagoga specjalnego

MateriałyZAPISZ SIE 2: Plan pracy pedagoga specjalnego, Pedagog specjalny narzędzia do diagnozy na początek.

Moduł IV – Szkolenie online Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w szkole podstawowej

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 1,5
 • Zaświadczenie w formacie PDF do pobrania (generowany w dniu ukończenia danego modułu),
 • Czas dostępu do: 31.07.2023 r. 

W tym module omawiane są:

ZAPISZ SIE 3

 • Obowiązujące przepisy
 • Cele zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Metody i formy pracy na zajęciach dydaktycznych
 • Dokumentacja zajęć i pracy nauczyciela

 MateriałyZAPISZ SIE 2: Program zajęć KK.

Moduł V – Szkolenie online Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – podstawowe założenia i aspekty prawne (WWR)

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 1,5
 • Zaświadczenie w formacie PDF do pobrania (generowany w dniu ukończenia danego modułu)
 • Czas dostępu do: 31.07.2023 r. 

W tym module omawiane są:

ZAPISZ SIE 3

 • WWR – podstawowe założenia
 • Podstawy prawne
 • Kwalifikacje kadry prowadzącej WWR
 • Dokumentacja WWR
 • Stymulacja zmysłowa
 • Wsparcie dziecka objętego WWR

MateriałyZAPISZ SIE 2Arkusz wspomagania dziecka.

Moduł VI – Szkolenie online Program wychowawczo – profilaktyczny krok po kroku

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 2
 • Zaświadczenie w formacie PDF do pobrania (generowany w dniu ukończenia danego modułu)
 • Czas dostępu do: 31.07.2023 r. 

W tym module omawiane są (program):

ZAPISZ SIE 3

 • Obowiązujące przepisy prawa,
 • Podstawy tworzenia programu profilaktyczno-wychowawczego
 • Co powinien zawierać program?
 • Praktyczne wskazówki do pracy
 • Zadania i obowiązki nauczycieli
 • Obowiązujące terminy, pomocne narzędzia

MateriałyZAPISZ SIE 2Ankieta – bezpieczeństwo dla rodziców, Ankieta – bezpieczeństwo dla dzieci, Czynniki ryzyka –  ankieta dla ucznia, Przykładowy Pogram wychowawczo – profilaktyczny, Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego.

Moduł VII – Szkolenie online Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasach I-III

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 1,5 
 • Zaświadczenie w formacie PDF do pobrania (generowany w dniu ukończenia danego modułu)
 • Czas dostępu do: 31.07.2023 r. 

W tym module omawiane są:

ZAPISZ SIE 3

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w światle obowiązujących przepisów ( ilość uczestników, forma pomocy)
 • Jak zaplanować działania wspierające dla uczniów?
 • Program pracy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Gotowy dokument- analiza
 • Pomysły do realizacji zajęć

MateriałyZAPISZ SIE 2Analiza skuteczności udzielania PPP, Arkusz efektywności PPP, Kinezjologia, Koncentracja uwagi, Sprawozdanie z zajęć, Plan zajęć.

Moduł VIII – Szkolenie online Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się – obowiązujące przepisy i pomysły na realizację

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 1,5
 • Zaświadczenie w formacie PDF do pobrania (generowany w dniu ukończenia danego modułu)
 • Czas dostępu do: 31.07.2023 r. 

W tym module omawiane są:

ZAPISZ SIE 3

 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w zakresie umiejętności uczenia się
 • Zasady organizacji zajęć – obligatoryjne zadania, przepisy prawa
 • Pomysły i inspiracje do wdrożenia na zajęciach z zakresu umiejętności uczenia się

MateriałyZAPISZ SIE 2Linki, Karty pracy.

Moduł IX – Szkolenie online Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne. Procedury + pomysły

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 1,5
 • Zaświadczenie w formacie PDF do pobrania (generowany w dniu ukończenia danego modułu)
 • Czas dostępu do: 31.07.2023 r. 

W tym module omawiane są:

ZAPISZ SIE 3

 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w zakresie umiejętności społeczno-emocjonalnych
 • Zasady organizacji zajęć – obligatoryjne zadania, przepisy prawa
 • Pomysły i inspiracje do wdrożenia na zajęciach z zakresu umiejętności społeczno – emocjonalnych

MateriałyZAPISZ SIE 2Scenariusze przykładowe, Scenariusz zajęć, Karty pracy.

Moduł X – Edukacja włączająca

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 1,5
 • Zaświadczenie w formacie PDF do pobrania (generowany w dniu ukończenia danego modułu)
 • Czas dostępu do: 31.07.2023 r. 

W tym module omawiane są:

ZAPISZ SIE 3

 • Edukacja włączająca – cele i założenia
 • Obowiązujące przepisy i dokumentacja
 • Planowanie i udzielanie skutecznego wsparcia ucznia ze SPE
 • Gotowe pomysły
 • Analiza IPET, WOPFU

MateriałyZAPISZ SIE 2: Wzór IPET, Wzór WOPFU, Karta pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Zbiór dostosowań wymagań edukacyjnych, Modyfikacja – ewaluacja IPET.

MateriałyZAPISZ SIE 2: Teczka ucznia z SPE

Dla kogo są te szkolenia:
 • wychowawców klas
 • pedagogów szkolnych
 •  nauczycieli przedszkolnych i szkół podstawowych,
 • rodziców, opiekunów

* kurs jest cyklem szkoleń z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej ( nie nadaje kwalifikacji). Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Doskonalenie zawodowe uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Prowadząca: Angelika Perdek – Chabinowska

03D59A94 6073 4498 B029 7E796867CC04 removebg preview e1666018941754Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Shopping Cart
Scroll to Top