„Kurs” Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli szkolnych i przedszkolnych

 • 10 godzin kursu (godzina dydaktyczna)
 • 5 zaświadczeń w formacie PDF,
 • 4 szkolenia,
 • Czas dostępu 6 miesięcy,
 • Materiały szkoleniowe: Skrypt z każdego szkolenia, Notatka wizualna PDF lub JPG  – Asertywny nauczyciel, Notatka wizualna PDF lub JPG  – Niegrzeczne dzieci nie istnieją, Notatka wizualna PDF lub JPG  – Gdy kary i nagrody nie działają.

348,00 

Brak w magazynie

CO ZNAJDZIESZ W „KURSIE”:

Moduł I – Szkolenie online: Asertywny nauczyciel jak być stanowczym i uprzejmym w tym samym czasie? 

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 2,
 • Zaświadczenie w formacie PDF do pobrania (generowany w dniu ukończenia danego szkolenia),
 • Czas dostępu: 6 m-cy,

W tym module omawiane są:

ZAPISZ SIE 3

 • Założenia PD i jej fundamentalne narzędzie „Uprzejmy i stanowczy”.
 • Budowanie skutecznych komunikatów, pełnych empatii, zrozumienia i wsparcia.
 • Asertywna postawa dorosłego – uprzejmej i stanowczej w tym samym czasie.

Moduł II – Szkolenie online: Niegrzeczne dzieci nie istnieją.

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 3,
 • Zaświadczenie w formacie PDF do pobrania (generowany w dniu ukończenia danego szkolenia),
 • Czas dostępu: 6 m-cy,

W tym module omawiane są:

ZAPISZ SIE 3

 • Praktyczne narzędzia Pozytywnej Dyscypliny,
 • Co kryje się za „niegrzecznym” zachowaniem dzieci, takim jak agresja, wpadanie w złość, brak współpracy, zniechęcenie, nadmierna uwaga lub potrzeba władzy,  i jak sobie z nim i radzić,
 • Skuteczne, empatyczne, pełnego szacunku podejścia do nauczania, wychowania i rodzicielstwa.

Moduł III – Szkolenie online: Gdy kary i nagrody nie działają. Co zamiast kija i marchewki?

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 3,
 • Zaświadczenie w formacie PDF do pobrania (generowany w dniu ukończenia danego szkolenia),
 • Czas dostępu: 6 m-cy,

W tym module omawiane są:

ZAPISZ SIE 3

 • Przyczyny niewłaściwych zachowań,
 • Skutecznie metody zachęcania dzieci do współpracy, przy jednoczesnej rezygnacji ze stosowania kar i nagród.
 • Dlaczego kary i nagrody nie działają?
 • Jak stosowanie kar i nagród wpływa na rozwój dzieci w dłuższej perspektywie,
 • Jakich narzędzi możemy używać „zamiast”, kar i nagród

Moduł IV – Szkolenie online: Dodaj mi skrzydeł. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci 

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 2,
 • Zaświadczenie w formacie PDF do pobrania (generowany w dniu ukończenia danego szkolenia),
 • Czas dostępu: 6 m-cy,

W tym module omawiane są:

ZAPISZ SIE 3

 • Czym jest poczucie własnej wartości i jak je kształtować u dzieci,
 • Dlaczego tak ważne jest spojrzenie na naukę tej kompetencji w szerszej perspektywie?
 • Czym różni się klasyczna pochwała od komunikatu zachęcającego?
 • Co mówić i robić, by dzieci czuły, że przynależą i mają znaczenie w grupie rówieśniczej, klasie, placówce, rodzinie?

W ramach kursu otrzymasz materiałyZAPISZ SIE 2:

 • Skrypt z każdego szkolenia,
 • Notatka wizualna PDF lub JPG  – Asertywny nauczyciel,
 • Notatka wizualna PDF lub JPG  – Niegrzeczne dzieci nie istnieją,
 • Notatka wizualna PDF lub JPG  – Gdy kary i nagrody nie działają.
Dla kogo są te szkolenia:
 • wychowawców klas,
 • pedagogów szkolnych,
 • wszystkich nauczycieli pracujących z uczniem i młodzieżą,
 • rodziców, opiekunów,

* kurs jest cyklem szkoleń z zakresu Pozytywnej dyscypliny ( nie nadaje kwalifikacji).

 

Prowadząca

pospiechOlga Pośpiech

Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych oraz rodziców. Od 3 lat organizuje warsztaty i szkolenia. Pedagog. Wiedzę i doświadczenie zdobywała będąc przez 6 lat dyrektorką Niepublicznego Przedszkola Neo Montessori Kids w Częstochowie. Absolwentka rocznego kursu nt. pedagogiki Marii Montessori dla przedszkoli.  Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu pedagogiki, psychologii, komunikacji i rozwoju osobistego. Mama dwóch chłopców w wieku szkolnym, praktykująca Pozytywną Dyscyplinę od ponad 4 lat

Shopping Cart
Scroll to Top