” KURS” Komunikacja alternatywna, metody pracy oraz zajęcia rewalidacyjne z dziećmi/uczniami z autyzmem oraz Zespołem Aspergera

 • 8 godzin kursu (godzina dydaktyczna)
 • 5 zaświadczeń w formacie PDF
 • 4 szkolenia
 • Czas dostępu do: 31.07.2022 r. 
 • Materiały szkoleniowe

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

Zakup w promocyjnej cenie, jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Black Week

348,00 

Brak w magazynie

“Kurs” to zbiór szkoleń online (webinarów) dzięki, którym:

 • wzbogacisz swoją wiedzę dotyczącą funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu
 • poznasz sposoby rozwijania umiejętności językowych i społecznych dzieci/ osób z autyzmem i Zespołem Aspergera poprzez sytuacje z codziennego życia
 • zdobędziesz wiedzę z zakresu metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej.
 • poznasz systemy znaków stosowanych w AAC.
 • poznasz grupę użytkowników AAC.
 • dowiesz się na temat korzyści płynących z AAC.
 • usystematyzujesz wiedzę na temat specyfiki zajęć rewalidacyjnych organizowanych w placówce ogólnodostępnej i integracyjnej
 • pogłębisz wiedzę na temat skutecznej komunikacji zespołu nauczycieli i specjalistów uczących dziecko/ucznia z autyzmem oraz Zespołem Aspergera
 • poznasz propozycję metod pracy, które stosuje się w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
 • nauczysz się w trafny sposób dobierać metody do konkretnego dziecka.
 • zmocnisz kompetencje w zakresie pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością.

Co znajdziesz w “KURSIE”:

 • 8 godzin dydaktycznych szkoleń
 • 5  zaświadczeń (  zaświadczenie z każdego modułu oraz zaświadczenie po ukończeniu kursu – wszystkich modułów)
 • 4 moduły szkoleniowe
 • Czas  dostępu: 31.07.2023 r.
 • materiały szkoleniowe

Program “Kursu”:

Moduł I – Szkolenie online “AAC – czyli o komunikacji alternatywnej w pracy z uczniami z różnego typu dysfunkcjami

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 2
 • Zaświadczenie w formacie PDF do pobrania (generowany w dniu ukończenia danego modułu)
 • Czas dostępu: 31.07.2023 r.

W tym module omawiane są:

ZAPISZ SIE 3

 • AAC jako komunikacja wspierająca i alternatywna
 • System znaków manualnych
 • System znaków graficznych
 • System znaków przestrzenno – dotykowych
 • Kiedy stosujemy komunikację AAC?
 • Grupy użytkowników AAC
 • Systemy AAC stosowane w Polsce

 MateriałyZAPISZ SIE 2:

Prowadząca dr Marta Koplejewska

Moduł II – Szkolenie online Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną – sprawdzone metody pracy

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 2
 • Zaświadczenie w formacie PDF do pobrania (generowany w dniu ukończenia danego modułu)
 • Czas dostępu: 31.07.2023 r.

W tym module omawiane są:

ZAPISZ SIE 3

 • Istota niepełnosprawności (pojęcie, etiologia, klasyfikacja).
 • Zasady ortodydaktyki – zasady i założenia edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Metody aktywizujące w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.
 • Wybrane metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.
 • Przykłady zastosowania wybranych metod pracy.

 MateriałyZAPISZ SIE 2:

Prowadząca dr Marta Koplejewska

Moduł III – Szkolenie online Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 2
 • Zaświadczenie w formacie PDF do pobrania (generowany w dniu ukończenia danego modułu)
 • Czas dostępu: 31.07.2023 r.

W tym module omawiane są:

ZAPISZ SIE 3

 • Kompetencje językowe i społeczne dziecka ze spektrum autyzmu
 • Sposoby postępowania w czasie zajęć edukacyjnych i w sytuacjach domowych
 • Rola rodziny i środowiska w utrwalaniu kompetencji językowych i społecznych dziecka/osoby z autyzmem i ZA
 • Możliwości i techniki rozwijania umiejętności społecznych u dzieci/uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera

 MateriałyZAPISZ SIE 2:

Prowadząca dr Amelia Dziurda-Multan

Moduł IV – Szkolenie online Zajęcia rewalidacyjne z dziećmi/uczniami z autyzmem oraz Zespołem Aspergera

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 2
 • Zaświadczenie w formacie PDF do pobrania (generowany w dniu ukończenia danego modułu)
 • Czas dostępu: 31.07.2023 r.

W tym module omawiane są:

ZAPISZ SIE 3

 • Podstawowe pojęcia, cele, zasady organizacji zajęć
 •  Planowanie rewalidacji indywidualnej w IPET i dzienniku zajęć rewalidacyjnych, prawidłowe dokumentowanie zajęć rewalidacji indywidualnej
 •  Praktyczne aspekty dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • Przykłady dobrych praktyk – wybrane metody rozwijania kompetencji językowej i kompetencji społecznych uczniów autyzmem i Zespołem Aspergera w placówce ogólnodostępnej

 MateriałyZAPISZ SIE 2:

Prowadząca dr Amelia Dziurda-Multan

 

Shopping Cart
Scroll to Top