Depresja u młodzieży, zagrożenie samobójstwem. Jak rozpoznawać i wspierać?

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

 

87,00 

Brak w magazynie

, , , , ,

Depresja u młodzieży, zagrożenie samobójstwem. Jak rozpoznawać i wspierać?

Data szkolenia: 29.11.2023 r. g. 17:00, liczba godzin ( godz. dydakt.): 1,5,w tym praca własna z materiałami. Szkolenie odbywa się za pomocą platformy Zrzut ekranu 2022 08 18 o 11.25.00 removebg preview 1 1. Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox.

Szkolenie na żywo  w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzeniaokreślonych umiejętności.

Dla kogo jest szkolenie:

 • pedagogów i psychologów szkolnych, zainteresowanych nauczycieli/wychowawców, nauczycieli wspomagających,  studentów kierunków pedagogicznych, rodziców

Program szkolenia:

 • Depresja – przyczyny, rodzaje, aspekty rozwojowe.
 • Okres dojrzewania.-.objawy kryzysu rozwojowego.
 • Czynniki chroniące w zachowaniach problemowych dzieci i młodzieży w kontekście oddziaływań wychowawczych szkoły.
 • Sygnały świadczące o tym, że  uczeń przeżywa kryzys – działania prewencyjne.
 • Maski depresji.
 • Profilaktyka samobójstw.
 • Procedura 10 kroków, w sytuacji zagrożenia M. Anthony’ ego.

Opis szkolenia:

Na zajęciach zostaną omówione:

 • Problematyka depresji młodzieńczych (przyczyny, rodzaje, przejawy).
 • Problematyka zagrożenia samobójstwem (sygnały ostrzegawcze, cechy charakterystyczne i zachowania młodych zagrożonych syndromem).
 • Wskazówki dla nauczyciel/wychowawców.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę nt. depresji i zaburzeń nastroju młodych ludzi
 • Uporządkujesz wiedzę nt. czynników chroniących.
 • Poznasz przydatne wskazówki dotyczące rozpoznawania sygnałów zagrożenia depresją i syndromem przedsamobójczym.
 • Zapoznasz się z problematyką zagrożenia samobójstwem.

Prowadząca:

Joanna Nienałtowska-Padło

Joanna Nienałtowska-Padło

Jestem pedagogiem, psychoprofilaktykiem, coachem, doświadczonym trenerem Rad Pedagogicznych, pracuję z dziećmi i młodzieżą. Prowadzę indywidualne zajęcia wpierające rozwój, zajęcia mające na celu redukowanie problemów szkolnych oraz realizujące zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych. Realizuję także warsztaty rozwijające, ukierunkowane na efektywność uczenia się, zajęcia socjoterapeutyczne i uprawniające rozwój społeczny. Pedagogika jest moją pasją, więc staram się śledzić na bieżąco nowe trendy w zakresie uczenia i wychowania oraz wprowadzać je w życie.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy

Shopping Cart
Scroll to Top