Platforma szkoleniowa COS 3

– z dostępem na 3 miesiące 

 

Twoja placówka płaci tylko raz i Twój zespół zyskuje szkolenia i materiały.

W ramach dostępu do platformy, czekają na nauczyciela szkolenia online (nagrania) z zaświadczeniami zgodnymi z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045) oraz materiały dydaktyczne. M.in. teczka pedagoga specjalnego, teczka pedagoga szkoła ponadpodstawowa, teczka pedagoga ucznia z SPE,

Możesz również wykupić pojedyncze szkolenie, z dostępem dla całego zespołu nauczycieli ! ! !

3600,00 

Availability: Na stanie

Prawa autorskie szkoleń (m.in.nagrań) zastrzeżone. Centrum Organizacji Szkoleń Dorota Jakubczak, prowadząca Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli COS, udziela zezwolenia na korzystanie z materiałów szkolenia (m.in. nagrań), w celach związanych z „Platforma szkoleniowa  COS – 3”. Korzystanie ze szkoleń i materiałów autorskich ( m.in. .nagrań) twórcy, w tym ich zwielokrotnianie i dalsze rozpowszechnianie, dla innych celów wymaga wyraźnego zezwolenia naszej firmy, chyba że możliwość korzystania wynika z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dozwolony użytek). Korzystanie z materiałów autorskich (m.in. nagrań), wymaga w każdym przypadku podania nazwy firmy: Centrum Organizacji Szkoleń Dorota Jakubczak, prowadząca Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli COS.

Shopping Cart
Scroll to Top