Lęki rozwojowe u dzieci

Opcje zakupu:

 • opcja 1: dostęp do szkolenia Lęki rozwojowe u dzieci z zaświadczeniem, na okres 3 m-cy
 • opcja 2: dostęp do szkoleń: Lęki rozwojowe u dzieci, Gry i zabawy sensoryczne, Elementy terapii ręki, Gotowe scenariusz zajęć oparte na Metodzie Dobrego Startu,, dostęp na okres 6 m-cy, 4 zaświadczenia, materiały

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektroniczne

Oferta cenowa ograniczona czasowo do: 31.07.2023 r.

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

Opcja 1

1 – godzina dydaktyczna  szkolenia online w  Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także 3 miesięcznym dostępem do nagrania na okres 3 m-cy.

“Lęki rozwojowe u dzieci “

Data nagrania: 09.05.2023 r. g. 19:00

Celem szklenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej leków rozwojowych

Program szkolenia

 • Lęk: jakie są mechanizmy jego powstawania, skąd się bierze i co go podtrzymuje?
 • Jak może przejawiać się lęk u dzieci?
 • Kiedy warto sprawdzić, czy problemy dziecka nie są powodowane lękiem?
 • Przykładowe rodzaje lęków (mutyzm wybiórczy, lęk separacyjny).
 • Lęki typowe dla poszczególnych etapów rozwoju.

Opis szkolenia

Strach jest naturalną reakcją organizmu na zagrożenia i sytuacje niebezpieczne. Już od pierwszych chwil życia dzieci doświadczają różnego rodzaju lęków, które bardzo często są związane z naturalnym procesem rozwoju i charakterystyczne dla danego wieku. Lęk jest bowiem nieodłącznym elementem rozwoju: pojawia się zarówno w dorosłym życiu, jak i na przestrzeni wczesnodziecięcych lat, gdzie pełni istotną, psychofizjologiczną rolę. Niestety, zdarza się, że dziecięcy lęk przestaje pełnić swoją adaptacyjną funkcję i staje się centralnym objawem diagnozowanych u dzieci zaburzeń.

Podczas webinaru zostaną omówione najczęstsze przyczyny lęków u dzieci. Uczestnicy dowiedzą się, jakie są mechanizmy powstawania lęku, skąd się bierze, co go podtrzymuje, jak może się przejawiać u dzieci. Prowadząca przedstawi rodzaje lęków oraz narzędzia do pracy z lękiem. Na zakończenie opowie również jak pracować nad poczucie bezpieczeństwa u dziecka.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz rodzaje lęków występujących w okresie przedszkolnym,
 • Zdobędziesz wiedzę o sposobach przejawiania się lęku u dzieci,
 • Zdobędziesz wiedzę o metodach wspierania dziecka w przezwyciężaniu lęków rozwojowych,
 • Poznasz narzędzia do pracy z dzięckiem lękowym.

Dla kogo jest to szkolenie

 • osób pracujących na co dzień z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacji, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowe

Opcja 2

1. „Lęki rozwojowe u dzieci”

Szkolenie na żywo!
Data: 09.05.2023 r. g. 19:00

Program szkolenia

 • Lęk: jakie są mechanizmy jego powstawania, skąd się bierze i co go podtrzymuje?
 • Jak może przejawiać się lęk u dzieci?
 • Kiedy warto sprawdzić, czy problemy dziecka nie są powodowane lękiem?
 • Przykładowe rodzaje lęków (mutyzm wybiórczy, lęk separacyjny).
 • Lęki typowe dla poszczególnych etapów rozwoju.

Opis szkolenia

Strach jest naturalną reakcją organizmu na zagrożenia i sytuacje niebezpieczne. Już od pierwszych chwil życia dzieci doświadczają różnego rodzaju lęków, które bardzo często są związane z naturalnym procesem rozwoju i charakterystyczne dla danego wieku. Lęk jest bowiem nieodłącznym elementem rozwoju: pojawia się zarówno w dorosłym życiu, jak i na przestrzeni wczesnodziecięcych lat, gdzie pełni istotną, psychofizjologiczną rolę. Niestety, zdarza się, że dziecięcy lęk przestaje pełnić swoją adaptacyjną funkcję i staje się centralnym objawem diagnozowanych u dzieci zaburzeń.

Podczas webinaru zostaną omówione najczęstsze przyczyny lęków u dzieci. Uczestnicy dowiedzą się, jakie są mechanizmy powstawania lęku, skąd się bierze, co go podtrzymuje, jak może się przejawiać u dzieci. Prowadząca przedstawi rodzaje lęków oraz narzędzia do pracy z lękiem. Na zakończenie opowie również jak pracować nad poczucie bezpieczeństwa u dziecka.

Dla kogo jest to szkolenie

 • osób pracujących na co dzień z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacji, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowe

2.”Gry i zabawy sensoryczne, wspierające rozwój sensoryczny dziecka“

Nagranie szkolenia zd. 06.06.2022r.

Celem szklenia jest zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej gier i zabaw sensorycznych

Program szkolenia

 • Definicja zabawy oraz jej skuteczność.
 • Zaburzenia integracji sensorycznej.
 • Propozycje gier i zabaw wspierających rozwój sensoryczny dziecka.
 • Praktyka pedagogiczna.

Opis szkolenia

Jak wykazują badania, liczba dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego systematycznie wzrasta. Szacuje się, że obecnie ponad 15% polskich dzieci wykazuje zaburzenia SI. Aby wesprzeć ich rozwój, podczas zajęć terapeutycznych wprowadza się różnorodne ćwiczenia stymulujące różne systemy zmysłowe. Podczas szkolenia poznasz gry i zabawy wspierające rozwój sensoryczny dziecka, które z powodzeniem wykorzystasz we własnej praktyce zawodowej.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące konstruowania zabaw na różne systemy zmysłowe.
 • Wprowadzisz elementy terapii SI w codziennej pracy dydaktycznej.
 • Rozszerzysz swój warsztat pracy o praktyczne gry i zabawy wspierające rozwój sensomotoryczny.

Dla kogo jest to szkolenie:
dla osób pracujących na co dzień z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacji, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej z osobami ze spetrum autyzmu

3.”Elementy terapii ręki”

Szkolenie online dla nauczycieli!

Nagranie szkolenia zd. 05.04.2022 r.

W jaki sposób ocenić poziom funkcjonowania dzieci? Jak skutecznie pracować z dzieckiem z zaburzeniami małej motoryki? Jak pracować nad deficytami, wykorzystując do tego celu zabawę? Odpowiedzi na te pytania poznasz podczas wideoszkolenia dr Marty Koplejewskiej “Elementy terapii ręki”.

Program szkolenia

 • Budowa ręki.
 • Mała motoryka i związane z nią zaburzenia.
 • Dysfunkcje procesów integracji sensorycznej oraz ich wpływ na rozwój manualny i grafomotoryczny.
 • Najefektywniejsze techniki i metody stosowane w terapii ręki.
 • Wskazania do terapii ręki.
 • Ćwiczenia i zabawy wykorzystywane w pracy z dziećmi.

Opis szkolenia

Praca z dziećmi z różnorodnymi deficytami rozwojowymi stawia przed pedagogiem i terapeutą szereg wyzwań i zachęca do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy. W przypadku trudności grafomotorycznych czy manualnych do popularnych metod stosowanych w pracy z dziećmi należy terapia ręki.

Podczas szkolenia, które poprowadzi dr Marta Koplejewska, uczestnicy poznają zasady terapii ręki. Dowiedzą się, w jaki sposób ocenić poziom funkcjonowania dziecka i jak ćwiczenia dobrać do indywidualnych potrzeb dziecka. Prowadząca skupi się przede wszystkim na wiedzy praktycznej z zakresu ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami małej i dużej motoryki, niskimi umiejętnościami grafomotorycznymi i zagrożonymi dysgrafią: pokaże uczestnikom przykładowe zabawy normalizujące i rozwijające sprawność ręki.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Pogłębisz lub zdobędziesz wiedzę na temat terapii ręki ( cel, przebieg, efekty ).
 • Poznasz najefektywniejsze techniki i metody stosowane w terapii ręki.
 • Zdobędziesz wiedzę dotyczącą wskazania do  prowadzenia terapii ręki.
 • Uzyskasz inspiracje  dotyczące ćwiczenia i zabaw wykorzystywanych w pracy z dziećmi.

Dla kogo jest to szkolenie

 • nauczycieli,
 • terapeutów,
 • wszystkich pracujących z dziećmi,

4. „Gotowe scenariusze zajęć oparte na Metodzie Dobrego Startu”

Szkolenie online dla nauczycieli!

Data szkolenia: 15.11. 2022r. g.17:00

Szkolenie jest odpowiedzią na pytanie dotyczące skuteczności wykorzystania Metody Dobrego Startu, podczas wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci, aktywizowania rozwoju funkcji psychomotorycznych oraz sposobów korygowania zaburzeń.

Program szkolenia

 • Metoda Le Bon Depart jako pierwowzór MDS.
 • Geneza w Polsce MDS.
 • Założenia MDS.
 • Techniki stosowane w MDS
 • Aspekty i ćwiczenia zgodnie z założeniami MDS.
 • Cele stosowania MDS
 • Zastosowanie MDS
 • Praktyczne wskazówki dotyczące stosowania MDS

Opis szkolenia

Jako nauczyciel z pewnością zdajesz sobie sprawę, że u wielu dzieci można zaobserwować fragmentaryczne zaburzenia psychomotoryczne. Często stanowią one przeszkodę w skutecznej nauce i adaptacji do środowiska szkolnego. Dlatego tak ważne jest stosowanie odpowiednich metod aktywizujących rozwój psychomotoryczny dzieci.

Jedną z najbardziej znanych metod  stosowanych do pracy z dziećmi jest Metoda Dobrego Startu  (MDS) Marty Bogdanowicz. Jej  głównym celem jest aktywizowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych oraz korygowanie zaburzeń rozwoju.  Metoda jest doskonałym sposobem wspierania rozwoju psychomotorycznego dziecka z zastosowaniem wielozmysłowości. Podczas szkolenia poznasz  fenomen metody stosowanej od kilkudziesięciu  lat oraz uzyskasz wiele cennych wskazówek dotyczących wykorzystania jej w praktyce

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poznasz genezę  i założenia MDS  jako metodą psychoruchowego wpierania rozwoju dzieci.
 • Zdobędą wiedzę teoretyczna dotyczącą stosowania tej metody oraz płynących korzyści podczas jej stosowania.
 • Nauczysz się prawidłowo angażować wszystkie funkcje poznawcze podczas używania MDS.
 • Zdobędą wiedzę praktyczną
  Dla kogo jest to szkolenie
 • nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
 • terapeutów,
 • osób pracujących z dziećmi

Marta KroplejewskaProwadząca: dr Marta Koplejewska

nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, rzeczoznawca podręczników z fizyki, specjalistka od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.  W 2019 roku obronila tytul doktora w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplina: pedagogika. Na co dzień związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Była  prodziekan,  w poznańskiej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Skoczowie.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności i pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Opcje:

Szkolenie: Lęki rozwojowe u dzieci, Szkolenia: Lęki rozwojowe u dzieci, Gry i zabawy sensoryczne, Elementy terapii ręki, Gotowe scenariusz zajęć oparte na Metodzie Dobrego Startu

Shopping Cart
Scroll to Top