Nauczyciel wspomagający- dokumentacja na początku roku szkolnego

87,00 

Brak w magazynie

3-godziny dydaktyczne szkolenia na żywo w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, a także dostępem do nagrania na 3 m-ce i materiałów.

Nauczyciel wspomagający- dokumentacja na początku roku szkolnego

Data szkolenia: 12.09.2022 r. g.16:00

Szkolenie odpowiada na potrzeby nauczycieli wspomagających, terapeutów, logopedów, psychologów pracujących z dziećmi z różnymi deficytami. Pomoże dobrze przygotować początkową dokumentację  swojej pracy.

Program szkolenia:

  • Przepisy prawa oświatowego dotyczące pracy nauczyciela wspomagającego.

  • Szczególowe zapoznanie z obowiązującą dokumentacją dotycząca nauczyciela wspomagającego.

  • Jak opracować wzorcową dokumentację pracy nauczyciela wspomagającego na początku roku szkolnego?

Opis szkolenia:

Szkolenie przyczyni się do wzmocnienia nauczycieli wspomagających, jeśli chodzi o przygotowanie obowiązującej dokumentacji na początku roku szkolnego.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS :

  • Poznasz przepisy prawa oświatowego dotyczące pracy nauczyciela wspomagającego
  • Zaplanujesz opracowywanie dokumentacji na początek roku szkolnego
  • Wzmocnisz kompetencje w zakresie opracowywania poszczególnych dokumentów,
  • Otrzymasz wzór  planu pracy nauczyciela wspomagającego oraz inne dokumenty dotyczące ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Dla kogo jest to szkolenie:

  • Nauczycieli wspomagających , pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów.
Prowadząca:
Dorota Fornalska
Dorota Fornalska

ekspert do spraw awansu zawodowego, ekspert do spraw osób z niepełnosprawnością, prezes w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” w Lublinie. Autorka i koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych, pomysłodawczyni oraz organizatorka terapii wyjazdowej w miejscu zamieszkania na terenach wiejskich woj. lubelskiego, organizatorka wypoczynku integracyjnego Na co dzień pracuje zawodowo jako logopeda, wicedyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie. Lider w kształceniu uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Szkoleniowiec w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów ,terapii dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Autorka licznych publikacji z zakresu edukacji dzieci i logopedii. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, z dziećmi w normie intelektualnej w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dyslektykami. W swojej pracy kompetentna, profesjonalna w działaniach, zawsze życzliwa i otwarta na potrzeby innych, zwłaszcza tych którzy tej pomocy potrzebują.

Shopping Cart
Scroll to Top