Jak pracować z dzieckiem z dysleksją

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEN: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

87,00 

Brak w magazynie

2 – godziny dydaktyczne szkolenia online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS  zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a dostępem do nagrania na 3 m-ce oraz materiałów.

Szkolenie online dla nauczycieli!

Szkolenie odpowiada na potrzeby nauczycieli, terapeutów, logopedów, psychologów pracujących z dziećmi z różnymi deficytami. Pomoże dobrze przygotować swój warsztat pracy

Program szkolenia

 1. Definicja dysleksji.
 2. Diagnoza dysleksji.
 3. Symptomy ryzyka dysleksji.
 4. Formy, metody, techniki pracy z uczniem z dysleksją.
 5. Dostosowanie pracy z uczniem.
 6. Indywidualizacja pracy nauczyciela z uczniem z dysleksją.

Opis szkolenia Dziecko z dysleksją w szkole

Szkolenie przyczyni się do wzmocnienia nauczycieli, specjalistów w zakresie umiejętności pracy z dzieckiem z dysleksją.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • poznasz przyczyny dysleksji,
 • zaplanujesz zadania dotyczące diagnozowania dzieci,
 • wzmocnisz kompetencje w zakresie dostosowywania pracy z uczniem z dysleksją,
 • nabędziesz umiejętność opracowywania scenariuszy zajęć dla dzieic z dysleksją
 • otrzymasz przykład scenariusza zajęć

Dla kogo jest to szkolenie

 • Nauczycieli , pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
Prowadząca:
Dorota Fornalska
Dorota Fornalska

ekspert do spraw awansu zawodowego, ekspert do spraw osób z niepełnosprawnością, prezes w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” w Lublinie. Autorka i koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych, pomysłodawczyni oraz organizatorka terapii wyjazdowej w miejscu zamieszkania na terenach wiejskich woj. lubelskiego, organizatorka wypoczynku integracyjnego Na co dzień pracuje zawodowo jako logopeda, wicedyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie. Lider w kształceniu uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Szkoleniowiec w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów ,terapii dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Autorka licznych publikacji z zakresu edukacji dzieci i logopedii. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, z dziećmi w normie intelektualnej w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dyslektykami. W swojej pracy kompetentna, profesjonalna w działaniach, zawsze życzliwa i otwarta na potrzeby innych, zwłaszcza tych którzy tej pomocy potrzebują.

 

Shopping Cart
Scroll to Top