Nadzór pedagogiczny dyrektora przedszkola

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 • priorytetu MEN: Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

157,00 

Brak w magazynie

Szkolenie na żywo w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do materiałów szkoleniowych.

Nadzór pedagogiczny dyrektora przedszkola

Data szkolenia: 08.09.2022 r. g. 17:00

Opis szkolenia

Nadzór pedagogiczny jako spójna i logiczna całość. Jak zaplanować nadzór uwzględniając w nim wnioski z nadzoru pedagogicznego, kierunki polityki państwa i diagnozę pracy placówki. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli uczestnikom szkolenia spojrzeć holistycznie na nadzór pedagogiczny i uporządkować wiedzę z tego zakresu.

Program szkolenia

 • Formy nadzoru pedagogicznego.
 • Planowanie nadzoru.
 • Diagnoza pracy przedszkola.
 • Realizacja Planu nadzoru pedagogicznego.

Korzyści dla uczestnika szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poznasz holistyczne spojrzenie na nadzór pedagogiczny,
 • Nauczysz się planować wszystkie formy nadzoru pedagogicznego i łączyć je w logiczną całość,
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego,
 • Otrzymasz przykładowy Plan nadzoru pedagogicznego i sprawozdanie z jego realizacji.

Szkolenie przeznaczone jest dla

 • Dyrektorów przedszkoli,

Prowadząca

Jolanta Barszcz-Skowronek
Jestem dyrektorką, trenerem w edukacji, coachem, ekspertką ds. awansu zawodowego. Pełniłam funkcje SORE w projekcie „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie kraśnickie”, w latach 2014/2015. Byłam doradcą dyrektorów w projekcie „Przywódctwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty”, w latach 2017/2018. Prowadzę zajęcia ze słuchaczami studiów podyplomowych dla nauczycieli w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Prowadzę zajęcia dla kadry kierowniczej szkół i placówek.

Shopping Cart
Scroll to Top