Program wychowawczo – profilaktyczny krok po kroku

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEN:Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów,
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

87,00 

Brak w magazynie

Szkolenie na żywo w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS  zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy i dodatkowymi materiałami.

Program wychowawczo – profilaktyczny krok po kroku

Szkolenie na żywo!

Data szkolenia:  05.09.2022 r. g.17:00

Opis szkolenia

Szkolenie jest swoistym wsparciem dla nauczycieli, pedagogów w zakresie konstruowania programu profilaktyczno-wychowawczego. Jest to obowiązkowy dokument, który należy sporządzić do 30 września. Na spotkaniu zostaną omówione najczęściej popełniane błędy przy pracy zespołu oraz przedstawione wskazówki jak ich uniknąć. Każdy uczestnik zostanie zaopatrzony w niezbędną wiedzę do wykorzystania w pracy.

Program szkolenia

 • Obowiązujące przepisy prawa.
 • Podstawy tworzenia programu profilaktyczno-wychowawczego.
 • Co powinien zawierać program?
 • Praktyczne wskazówki do pracy.
 • Zadania i obowiązki nauczycieli.
 • Obowiązujące terminy, pomocne narzędzia.
 • Podsumowanie i panel dyskusyjny.

Korzyści dla uczestnika w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • poznasz obowiązujące przepisy prawa,
 • zdobędziesz umiejętność konstruowania programu profilaktyczno-wychowawczego.
 • nabędziesz umiejętności tworzenia narzędzi poprzedzających sporządzenie programu profilaktyczno-wychowawczego,

Dla kogo jest to szkolenie

 • wszyscy zainteresowani nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy i inni specjaliści.
Prowadząca

 

Angelika Perdek – Chabinowska

Angelika Perdek Chabinowska

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Shopping Cart
Scroll to Top