Podsumowanie roku szkolnego dokumentacja nauczyciela i specjalisty. Obowiązkowe wpisy i zadania

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały,

87,00 

Brak w magazynie

1 godzina dydaktyczna szkolenie online  w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy  i materiałów: Przykładowy wzór sprawozdania wychowawcy, wzór ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego, ocena efektywności ipet, okresowe wopfu, arkusz oceny efektywności ppp.

Podsumowanie roku szkolnego dokumentacja nauczyciela i specjalisty. Obowiązkowe wpisy i zadania

Data nagrania szkolenia: 12.06.2023 r.

Opis szkolenia

Szkolenie jest wsparciem w zakresie prowadzenia dokumentacji mającej na celu podsumowanie roku szkolnego. Na szkoleniu zostaną przeanalizowane obowiązujące przepisy oraz wskazania w zakresie dokumentacji wychowawcy, nauczyciela koniec roku szkolnego..

Program

 • Obowiązki nauczyciela i specjalisty w zakresie podsumowania roku szkolnego.
 • Dokumentacja uczniów – w tym uczniów ze SPE,
 • Sprawozdania, analiza działań.

Korzyści szkolenie w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poznasz obowiązujące przepisy.
 • Nauczysz się sprawnie konstruować niezbędną dokumentację na koniec roku szkolnego
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie działań wspierających uczniów.
 • Otrzymam gotowe wzory dokumentów do modyfikacji.
Dla kogo jest to szkolenie:
 • Wychowawców uczniów, w tym uczniów ze SPE,
 • Nauczycieli,
Prowadząca

 

03D59A94 6073 4498 B029 7E796867CC04 removebg preview e1666018941754Angelika Perdek – Chabinowska

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać, własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Doskonalenie zawodowe uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top