Pozytywna dyscyplina

Warianty szkoleń do wyboru:

 1. Szkolenie Asertywny nauczyciel ( 69 zł 87 zł ),
 2. Szkolenie Niegrzeczne dzieci nie istnieją ( 87 zł ),
 3. Szkolenie Gdy kary i nagrody nie działają ( 87 zł ),
 4. Szkolenie Dodaj mi skrzydeł. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci ( 87 zł),
 5.  Szkolenia: Asertywny nauczyciel, Niegrzeczne dzieci nie istnieją, Gdy kary i nagrody nie działają, Dodaj mi skrzydeł ( 4 zaświadczenia, 4 skrypty, 3 notatki wizualne) ( 110 zł 348 zł).

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

Wariant 1.

3-godzinny dydaktyczne szkolenia online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS  zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy oraz otrzymasz: skrypt ze szkolenia i notatkę wizualną.

Asertywny nauczyciel jak być stanowczym i uprzejmym w tym samym czasie?

Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli szkolnych i przedszkolnych.
Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów!

Opis szkolenia

„Jak być asertywnym nauczycielem – stanowczym i uprzejmym w tym samym czasie?  Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli szkolnych i przedszkolnych” – W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak dzięki podejściu Pozytywnej Dyscypliny, jej narzędziom i komunikatom, które proponuje, skutecznie zachęcać dzieci do współpracy, biorąc pod uwagę potrzeby dorosłych, dzieci i wymogi danej sytuacji.

Szkolenie na żywo dostarczy uczestnikom wiedzy nt.  Pozytywnej Dyscypliny – skutecznego, empatycznego, pełnego szacunku podejścia do nauczania, wychowania i rodzicielstwa oraz przykładowych narzędzi do pracy z dziećmi – w przedszkolach i szkołach. Uczestnicy dowiedzą się, jak zachęcać dzieci do współpracy przy pomocy asertywnych komunikatów.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poznasz założenia  PD i jej fundamentalne narzędzie „Uprzejmy i stanowczy”,
 • Nauczysz się  jak budować skuteczne komunikaty, pełne empatii, zrozumienia i wsparcia, które będą jednocześnie wymagające, stanowcze i odnoszące do ustalonych zasad, czy umów
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie asertywnej postawy dorosłego – uprzejmej i stanowczej w tym samym czasie,

Dla kogo jest to szkolenie

 • wychowawców klas,
 • pedagogów szkolnych, 
 • wszystkich nauczycieli pracujących z uczniem i młodzieżą,

Wariant 2.

3-godzinny dydaktyczne szkolenia online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS  zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cyoraz otrzymasz: skrypt ze szkolenia i notatkę wizualną.

Niegrzeczne dzieci nie istnieją.

Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli szkolnych i przedszkolnych.
Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów!

Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli szkolnych i przedszkolnych

W trakcie szklenia dowiesz się , jak dzięki podejściu Pozytywnej Dyscypliny i narzędziom, które proponuje, oraz wiedzy na temat przyczyn niewłaściwych zachowań, skutecznie zachęcać dzieci do współpracy.

Opis szkolenia

Dowiesz się, co kryje się za „niegrzecznym” zachowaniem dzieci, takim jak agresja, wpadanie w złość, brak współpracy, zniechęcenie, nadmierna uwaga lub potrzeba władzy,  i jak sobie z nim i radzić.

Szkolenie dostarczy  Ci  wiedzę nt.  Pozytywnej Dyscypliny – skutecznego, empatycznego, pełnego szacunku podejścia do nauczania, wychowania i rodzicielstwa oraz praktycznych narzędzi do pracy z dziećmi – w przedszkolach i szkołach.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poznasz założenia  Pozytywnej Dyscypliny i jej praktyczne narzędzia,
 • Nauczysz się ,z czego wynika niegrzeczne zachowanie, skąd się bierze złość i jaki ma nią wpływ budowa naszego mózgu, jak budować skuteczne komunikaty, pełne empatii, zrozumienia i wsparcia.
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie,
 • asertywnej postawy dorosłego– uprzejmej i stanowczej w tym samym czasie, 
 •  Otrzymasz… inspirację, wsparcie i praktyczne pomysły oraz materiały jak to się odnosi do wymagań pracy przedszkola, placówki; PP, innych dokumentów,

Dla kogo jest to szkolenie

 • Wychowawcy klas,
 • Pedagodzy szkolni,
 • Wszyscy nauczyciele pracujący z uczniem i młodzieżą,
 • rodzice, opiekunowie,

Wariant 3. 

3-godzinny dydaktyczne szkolenia online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS  zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy oraz otrzymasz: skrypt ze szkolenia i notatkę wizualną.

Gdy kary i nagrody nie działają. Co zamiast kija i marchewki?  

Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli szkolnych i przedszkolnych.
Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów!

Opis szkolenia

W trakcie szkolenia dowiesz się , jak dzięki podejściu Pozytywnej Dyscypliny i narzędziom, które proponuje, oraz wiedzy na temat przyczyn niewłaściwych zachowań, skutecznie zachęcać dzieci do współpracy przy jednoczesnej rezygnacji ze stosowania kar i nagród.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

Szkolenie  dostarczy Ci wiedzy nt  Pozytywnej Dyscypliny – skutecznego, empatycznego, pełnego szacunku podejścia do nauczania, wychowania i rodzicielstwa oraz praktycznych narzędzi do pracy z dziećmi – w przedszkolach i szkołach.

Dowiesz się:

 • dlaczego kary i nagrody nie działają,
 • jak ich stosowanie wpływa na rozwój dzieci w dłuższej perspektywie,
 • jakich narzędzi możemy używać „zamiast”, kar i nagród,

Dla kogo jest to szkolenie

 • wychowawców klas,
 • pedagogów szkolnych,
 • wszystkich nauczycieli pracujący z uczniem i młodzieżą,
 • rodziców, opiekunów,

Wariant 4.

3-godzinny dydaktyczne szkolenia online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS  zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy oraz otrzymasz skrypt ze szkolenia.

Dodaj mi skrzydeł. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci.  

Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli szkolnych i przedszkolnych.
Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów!

Opis szkolenia:

W trakcie szkolenia na żywo (webinaru)  dowiesz się , jak dzięki podejściu Pozytywnej Dyscypliny i narzędziom, które proponuje, oraz wiedzy na temat przyczyn niewłaściwych zachowań, skutecznie motywować i zachęcać dzieci do współpracy oraz jak krok po kroku pomóc im budować ich poczucie własnej wartości.

 Dowiesz się: 

czym jest poczucie własnej wartości i jak je kształtować u dzieci

– dlaczego tak ważne jest spojrzenie na naukę tej kompetencji w szerszej perspektywie

– czym różni się klasyczna pochwała od komunikatu zachęcającego

– co mówić i robić, by dzieci czuły, że przynależą i mają znaczenie w grupie rówieśniczej, klasie, placówce, rodzinie

Szkolenie dostarczy wiedzy nt  Pozytywnej Dyscypliny – skutecznego, empatycznego, pełnego szacunku podejścia do nauczania, wychowania i rodzicielstwa oraz

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 1. Poznasz założenia  Pozytywnej Dyscypliny i jej praktyczne pomysły na codzienne wyzwania wychowawcze, 
 2.  Nauczysz się , jakich narzędzi używać, aby pomagać dzieciom lubić siebie  oraz jak budować skuteczne komunikaty, pełne empatii, zrozumienia i wsparcia, zachęcające dzieci do współpracy
 3. Wzmocnisz kompetencje w zakresie komunikowania się z dzieckiem, opartego na szacunku, empatii, podpartego wiedzą na temat rozwoju dziecka oraz korzyści, płynących z rezygnacji z używania zewnętrznych narzędzi , mających na celu wzbudzanie motywacji u dziecka
 4.  Otrzymasz… inspirację, wsparcie i praktyczne pomysły 

Dla kogo jest to szkolenie

 • wychowawców klas,
 • pedagogów szkolnych,
 • wszystkich nauczycieli pracujących z uczniem i młodzieżą,
 • rodziców, opiekunów,

Wariant 5: Wariant 1,2,3,4

12-godzin dydaktycznych  szkoleń online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS  zakończone jest czterema zaświadczeniami zgodnymi z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrań na okres 3 m-cy oraz oraz otrzymasz: skrypty ze szkoleń i notatki wizualne ze szkoleń (Asertywny nauczyciel, Niegrzeczne dzieci nie istnieją, Gdy kary i nagrody nie działają).

Prowadząca

pospiechOlga Pośpiech

Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych oraz rodziców. Od 3 lat organizuje warsztaty i szkolenia. Pedagog. Wiedzę i doświadczenie zdobywała będąc przez 6 lat dyrektorką Niepublicznego Przedszkola Neo Montessori Kids w Częstochowie. Absolwentka rocznego kursu nt. pedagogiki Marii Montessori dla przedszkoli.  Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu pedagogiki, psychologii, komunikacji i rozwoju osobistego. Mama dwóch chłopców w wieku szkolnym, praktykująca Pozytywną Dyscyplinę od ponad 4 lat

Wariant:

Szkolenie Asertywny nauczyciel, Szkolenie Niegrzeczne dzieci nie istnieją, Szkolenie Gdy kary i nagrody nie działają, Szkolenie Dodaj mi skrzydeł, Szkolenia: Asertywny nauczyciel, Niegrzeczne dzieci nie istnieją, Gdy kary i nagrody nie działają, Dodaj mi skrzydeł.

Shopping Cart
Scroll to Top