Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego – zakończenie stażu

Szkolenie offline w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.

 

90,00 

Brak w magazynie

,

Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego – zakończenie stażu

 


Szkolenie offline – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu).

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1,5  w tym praca własna z materiałami.

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały szkoleniowe: wzór sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Dla kogo jest to szkolenie:
 • nauczycieli  mianowanych, dyrektorów, innych zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli przedszkola.

Program szkolenia:

 • Specyfika pracy nauczyciela odbywającego staż na nauczyciela dyplomowanego
 • Podstawy prawne awansu zawodowego – przepisy dotychczasowe z 2018 roku
 • Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego
 • Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego wraz z przykładami
 • Sprawozdanie ze stażu
 • Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego
 • Prezentacja dorobku zawodowego
 • Opis i analiza jednego z wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego – prezentacja ustna
 • Rozwiązanie problemu związanego ze specyfiką pracy nauczyciela
 • Plany zawodowe w przyszłości
 • Zakończenie –  rozmowa

Opis szkolenia:

Szkolenie przyczyni się do lepszego przygotowania nauczyciela do realizacji stażu, wskaże niezbędne wymagania, które nauczyciel musi spełnić, nauczy opracować potrzebną dokumentację oraz dobrze przygotuje nauczyciela  do rozmowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS :

 •  Poznasz procedury awansu zawodowego
 • Zaplanujesz zadania ukierunkowane na spełnienie wymagań niezbędnych na stopień nauczyciela dyplomowanego
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie opracowania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
 • Nabędziesz umiejętność prezentowania własnego dorobku zawodowego
 • Zdobędziesz wiedzę w jaki sposób dobrze opisać i zanalizować jeden z punktów wymagań
 • Otrzymasz przykład planu rozwoju i sprawozdania, opisu i analizy

Prowadząca: Dorota Fornalska

 

Shopping Cart
Scroll to Top