Sprawozdania pedagoga specjalnego oraz dokumentacja z zakresu ewaluacji

Opcja 1, w ramach której otrzymasz:

 • dostęp do nagrania szkolenia pn. “Sprawozdania pedagoga specjalnego oraz dokumentacja z zakresu ewaluacji” na okres 3 miesięcy – 24/7,
 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania.

Opcja 2, w ramach której otrzymasz:

 • wzór sprawozdania pedagoga specjalnego, przykładowe sprawozdanie pedagoga szkolnego
 • dostęp do nagrania szkolenia pn. Sprawozdania pedagoga specjalnego oraz dokumentacja z zakresu ewaluacji na okres 3 miesięcy – 24/7
 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania

Opcja 3: w ramach której otrzymasz:

 • dostęp do nagrania szkolenia pn.Sprawozdania pedagoga specjalnego oraz dokumentacja z zakresu ewaluacji na okres 3 miesięcy – 24/7
 • dostęp do nagrania ze szkolenia „Podsumowanie pracy pedagoga i pedagoga specjalnego. Ewaluacja i Sprawozdanie”
 • 2 zaświadczenie w formacie PDF do pobrania
 • Materiały: przykładowe sprawozdanie z PPP, arkusz oceny efektywności PPP, okresowe WOPFU, ocena efektywności IPET, przykładowe sprawozdanie pedagoga szkolnego, przykładowe sprawozdanie pedagoga specjalnego.

już od: 87,00 

Opcja 1:

Szkolenia offline w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045) , a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy.

Sprawozdania pedagoga specjalnego oraz dokumentacja z zakresu ewaluacji

Program szkolenia:

 • Zadania pedagoga specjalnego – podstawa prawna
 • Dokumentacja pedagoga specjalnego w zakresie oceny efektywności udzielanej pomocy
 • Realizacja zadań pedagoga specjalnego

Na szkoleniu:

 • zostaną przeanalizowane najważniejsze zadania pedagoga specjalnego w zakresie podsumowania działań na koniec pierwszego semestru
 • zostanie przedstawiona przykładowa forma sprawozdania pedagoga specjalnego oraz dokumentacja z zakresu ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dla kogo jest szkolenie dla:  

 • zainteresowanych nauczycieli
 • specjalistów
 • pedagogów specjalnych

Opcja 2:

Szkolenia offline w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045) , a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy oraz materiały: wzór sprawozdania pedagoga specjalnego, przykładowe sprawozdanie pedagoga szkolnego.

Sprawozdania pedagoga specjalnego oraz dokumentacja z zakresu ewaluacji

Program szkolenia:

 • Zadania pedagoga specjalnego – podstawa prawna.
 • Dokumentacja pedagoga specjalnego w zakresie oceny efektywności udzielanej pomocy.
 • Realizacja zadań pedagoga specjalnego.

Na szkoleniu:

 • zostaną przeanalizowane najważniejsze zadania pedagoga specjalnego w zakresie podsumowania działań na koniec pierwszego semestru
 • zostanie przedstawiona przykładowa forma sprawozdania pedagoga specjalnego oraz dokumentacja z zakresu ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dla kogo jest szkolenie dla:  

 • zainteresowanych nauczycieli
 • specjalistów
 • pedagogów specjalnych

1,5 godziny dydaktyczne szkolenie online Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy.

Podsumowanie pracy pedagoga i pedagoga specjalnego.

Ewaluacja i sprawozdanie

Data: 10.05.2023 r. g.16:00

Opis szkolenia

Szkolenie jest wsparciem dla specjalistów pracujących w szkołach i przedszkolach w zakresie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Program

 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w pracy nauczyciela i specjalisty- podsumowanie roku szkolnego w zakresie udzielanego wsparcia.
 • Zadania pedagoga i pedagoga specjalnego – ewaluacja pracy (sprawozdania).
 • Dokumentacja pracy specjalisty w zakresie oceny efektywności PPP.

Korzyści szkolenie w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poznasz obowiązujące przepisy prawa w zakresie ewaluacji PPP.
 • Będziesz sprawnie konstruować dokumentację mającą za zadanie podsumować semestr/ rok szkolny.
 • Wzmocnisz swoje kompetencje w zakresie udzielania wsparcia uczniom ze SPE oraz oceny efektywności PPP.
Dla kogo jest to szkolenie:
 • pedagogów sp i przedszkoli,
 • pedagogów specjalnych sp i przedszkoli,
 • wszystkich zainteresowanych nauczycieli

Opcja 3: szkolenia z opcji 2 + materiały: przykładowe sprawozdanie z PPP, arkusz oceny efektywności PPP, okresowe WOPFU, ocena efektywności IPET, przykładowe sprawozdanie pedagoga szkolnego, przykładowe sprawozdanie pedagoga specjalnego.

Angelika Perdek-Chabinowska 

Opcja:

Sprawozdania pedagoga specjalnego oraz dokumentacja z zakresu ewaluacji, Sprawozdania pedagoga specjalnego oraz dokumentacja z zakresu ewaluacji z materiałami, Sprawozdania pedagoga specjalnego oraz dokumentacja z zakresu ewaluacji, Podsumowanie pracy pedagoga i pedagoga specjalnego. Ewaluacja i Sprawozdanie z materiałami

Shopping Cart
Scroll to Top