Sprawozdania pedagoga specjalnego oraz dokumentacja z zakresu ewaluacji

Opcja 1, w ramach której otrzymasz:

 • dostęp do nagrania szkolenia pn. “Sprawozdania pedagoga specjalnego oraz dokumentacja z zakresu ewaluacji” na okres 3 miesięcy – 24/7,
 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania.

Opcja 2, w ramach której otrzymasz:

 • wzór sprawozdania pedagoga specjalnego, przykładowe sprawozdanie pedagoga szkolnego
 • dostęp do nagrania szkolenia pn. Sprawozdania pedagoga specjalnego oraz dokumentacja z zakresu ewaluacji na okres 3 miesięcy – 24/7
 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania

Opcja 3: w ramach której otrzymasz:

 • dostęp do nagrania szkolenia pn.Sprawozdania pedagoga specjalnego oraz dokumentacja z zakresu ewaluacji na okres 3 miesięcy – 24/7
 • dostęp do nagrania ze szkolenia „Podsumowanie pracy pedagoga i pedagoga specjalnego. Ewaluacja i Sprawozdanie”
 • 2 zaświadczenie w formacie PDF do pobrania
 • Materiały: przykładowe sprawozdanie z PPP, arkusz oceny efektywności PPP, okresowe WOPFU, ocena efektywności IPET, przykładowe sprawozdanie pedagoga szkolnego, przykładowe sprawozdanie pedagoga specjalnego.

już od: 87,00 

Opcja 1:

Szkolenia online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045) , a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy.

Sprawozdania pedagoga specjalnego oraz dokumentacja z zakresu ewaluacji

Program szkolenia:

 • Zadania pedagoga specjalnego – podstawa prawna
 • Dokumentacja pedagoga specjalnego w zakresie oceny efektywności udzielanej pomocy
 • Realizacja zadań pedagoga specjalnego

Na szkoleniu:

 • zostaną przeanalizowane najważniejsze zadania pedagoga specjalnego w zakresie podsumowania działań na koniec pierwszego semestru
 • zostanie przedstawiona przykładowa forma sprawozdania pedagoga specjalnego oraz dokumentacja z zakresu ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dla kogo jest szkolenie dla:  

 • zainteresowanych nauczycieli
 • specjalistów
 • pedagogów specjalnych

Opcja 2:

Szkolenia online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045) , a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy oraz materiały: wzór sprawozdania pedagoga specjalnego, przykładowe sprawozdanie pedagoga szkolnego.

Sprawozdania pedagoga specjalnego oraz dokumentacja z zakresu ewaluacji

Program szkolenia:

 • Zadania pedagoga specjalnego – podstawa prawna.
 • Dokumentacja pedagoga specjalnego w zakresie oceny efektywności udzielanej pomocy.
 • Realizacja zadań pedagoga specjalnego.

Na szkoleniu:

 • zostaną przeanalizowane najważniejsze zadania pedagoga specjalnego w zakresie podsumowania działań na koniec pierwszego semestru
 • zostanie przedstawiona przykładowa forma sprawozdania pedagoga specjalnego oraz dokumentacja z zakresu ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dla kogo jest szkolenie dla:  

 • zainteresowanych nauczycieli
 • specjalistów
 • pedagogów specjalnych

1,5 godziny dydaktyczne szkolenie online Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy.

Podsumowanie pracy pedagoga i pedagoga specjalnego.

Ewaluacja i sprawozdanie

Data: 10.05.2023 r. g.16:00

Opis szkolenia

Szkolenie jest wsparciem dla specjalistów pracujących w szkołach i przedszkolach w zakresie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Program

 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w pracy nauczyciela i specjalisty- podsumowanie roku szkolnego w zakresie udzielanego wsparcia.
 • Zadania pedagoga i pedagoga specjalnego – ewaluacja pracy (sprawozdania).
 • Dokumentacja pracy specjalisty w zakresie oceny efektywności PPP.

Korzyści szkolenie w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poznasz obowiązujące przepisy prawa w zakresie ewaluacji PPP.
 • Będziesz sprawnie konstruować dokumentację mającą za zadanie podsumować semestr/ rok szkolny.
 • Wzmocnisz swoje kompetencje w zakresie udzielania wsparcia uczniom ze SPE oraz oceny efektywności PPP.
Dla kogo jest to szkolenie:
 • pedagogów sp i przedszkoli,
 • pedagogów specjalnych sp i przedszkoli,
 • wszystkich zainteresowanych nauczycieli

Opcja 3: szkolenia z opcji 2 + materiały: przykładowe sprawozdanie z PPP, arkusz oceny efektywności PPP, okresowe WOPFU, ocena efektywności IPET, przykładowe sprawozdanie pedagoga szkolnego, przykładowe sprawozdanie pedagoga specjalnego.

Angelika Perdek-Chabinowska 

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Opcja:

Sprawozdania pedagoga specjalnego oraz dokumentacja z zakresu ewaluacji, Sprawozdania pedagoga specjalnego oraz dokumentacja z zakresu ewaluacji z materiałami, Sprawozdania pedagoga specjalnego oraz dokumentacja z zakresu ewaluacji, Podsumowanie pracy pedagoga i pedagoga specjalnego. Ewaluacja i Sprawozdanie z materiałami

Shopping Cart
Scroll to Top