Najlepsze techniki pracy z uczniem ze spektrum autyzmu

Szkolenie odbędzie się na platformie . Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox .

Po zaksięgowaniu wpłaty i zebraniu się minimalnej grupy uczestników, dzień przed szkoleniem otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

Otrzymasz:

  • zaświadczenie w formacie PDF do wydruku
  • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy
  • materiały: prezentacja
  • możliwość zadawania pytań prowadzącemu, za pomocą czatu

02.03.2023 r. o g.18:00

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

87,00 

Brak w magazynie

2-godziny dydaktyczne szkolenia na żywo w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na 3 m-ce.

Najlepsze techniki pracy z uczniem ze spektrum autyzmu” 

Szkolenie online dla nauczycieli, pedagogów, rodziców, opiekunów!

Data szkolenia: 02.03.203 r. g.18:00

Prowadząca omówi przykładowe techniki, które warto zastosować w pracy terapeutycznej z dzieckiem ze spektrum autyzmu.

Opis szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy wzbogacą wiedzę dotyczącą specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci ze spektrum autyzmu oraz poznają sposoby uczenia ich nowych zachowań i umiejętności poprzez wykorzystanie elementów terapii behawioralnej.

Program szkolenia :

  • Przestrzeń dla edukacji – o dostosowaniu warunków edukacyjnych dla ucznia ze spektrum autyzmu
  • Najlepsze techniki pracy z uczniem ze spektrum na lekcji
  • Jak postępować w sytuacjach trudnych?

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

  • Wzbogacisz wiedzę na temat zaspokajania potrzeb psychofizycznych ucznia ze spektrum
  • Rozwiniesz umiejętności indywidualizacji pracy w procesie dydaktyczno-wychowawczym

Dla kogo szkolenie:

  • nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych
Prowadząca

Niepubliczny Osrodek Doskonalenia Nauczyciela COS 3dr Amelia Dziurda-Multan

–polonistka, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, absolwentka kursu mistrzowskiego Metody Fonogestów, studiów z emisji głosu oraz rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu. Wykładowca akademicki i trener, autorka artykułów i publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej. Na co dzień pracuje w szkole ogólnodostępnej. Miłośniczka jazdy na rowerze i wędrówek po Roztoczu.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top