Czary mary z podstawą programową, czyli jak efektywnie zaplanować lekcje w klasie

Szkolenie odbywa się za pomocą platformy . Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox.​

Po zaksięgowaniu wpłaty i zebraniu się minimalnej grupy uczestników, dzień przed szkoleniem otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

87,00 

Brak w magazynie

2 – godziny dydaktyczne szkolenia na żywo  w  Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na okres 3 m-ce oraz otrzymasz autorski przykład  fragmentu zmodyfikowanej PP zgodnego z ideą edukacji włączającej.

„Czary mary z podstawą programową, czyli jak efektywnie zaplanować lekcje w klasie.”

Szkolenie na żywo dla nauczycieli!

Data: 12.10.2022 r. g.17:00

Podczas szkolenia nauczyciele nauczą się pracować z Podstawą programową, aby z każdym dzieckiem w klasie pracować efektywnie.

Program szkolenia

 • Podstawa programowa oczami nauczyciela.
 • Projektowanie Podstawy programowej wg własnej koncepcji, czyli od ogółu do szczegółu.
 • Jak modyfikować PP, aby dostosować ją do pracy z każdym uczniem? – kryteria sukcesu, – metody i formy pracy UDL ( uniwersalne projektowanie), – dostosowania i modyfikacje do pracy z uczniami z SPE, – formy sprawdzające.
 • Zobacz to na przykładzie, czyli modyfikowanie PP w praktyce.
 • Wspólne projektowanie PP po nowemu zgodnie z ideą edukacji włączającej.

Opis szkolenia

Nauczyciele często narzekają, że Podstawa programowa jest zbyt obszerna i brakuje im czasu na realizację treści w nich zawartych. Do tego wymaga się od nich również efektywnej  pracy z uczniami ze SPE, dla której wyznacznikiem również jest Podstawa programowa. Podczas szkolenia nauczyciele nauczą się zatem takiej pracy z PP , aby nie tylko wyrobić się z jej realizacją, ale jeszcze mieć czas na powtórki. Ponadto dowiedzą się, jak dostosować PP do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z ideą edukacji włączającej.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poznasz zasadę UDL ( uniwersalne projektowanie).
 • Dowiesz się, jak pracować z PP.
 • Nauczysz się modyfikować PP do potrzeb każdego ucznia i egzaminów zewnętrznych.
 • Wzmocnisz swoje kompetencje dydaktyczno-metodyczne.
 • Otrzymasz przykładowe materiały, które będą inspiracją do pracy własnej.

Dla kogo jest to szkolenie

 • dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Prowadząca:
Dorota Podorska
Dorota Podorska

Jestem trenerem, coachem, tutorem, doradcą zawodowym, dyplomowanym nauczycielem jęz. polskiego z 32-letnim stażem, wykładowcą i e-konsultantem w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie, trenerem: myślenia krytycznego, wspomagania w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, The Coaching Maps i treningu umiejętności społecznych, mentorem w kursach internetowych Ok zeszyt i Uczymy myślenia. Specjalizuje się m.in. w kompetencjach kluczowych, ocenianiu kształtującym, myśleniu krytycznym, nowoczesnych technologiach, pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doradztwie zawodowym, Autorką kursów internetowych: Wykorzystanie narzędzi TOC na jęz. polskim, czyli jak ciekawie uczyć form wypowiedzi, zastosowanie The Coaching Maps w pracy nauczycieli różnych specjalności, Jak uczyć online? Współautorką publikacji: „Szkoła uczenia się”, Co sądzą uczniowie o zdalnym nauczaniu?

Shopping Cart
Scroll to Top