Dwóch specjalistów w jednej osobie czyli pedagog specjalny i pedagog szkolny

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

Jeżeli nie otrzymasz linku do szkolenia (  standardowo wysyłany jest 1 dzień przed szkoleniem), zgłoś nam przed szkoleniem, pisząc na adres biuro@cos.edu.pl.

Po zaksięgowaniu wpłaty i zebraniu się minimalnej grupy uczestników, dzień przed szkoleniem otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

Otrzymasz:

 • w ramach opcji 1: “Dwóch specjalistów w jednej osobie czyli pedagog specjalny i pedagog szkolny ” wraz z zaświadczeniem.
 • w ramach opcji 2: Dwóch specjalistów w jednej osobie czyli pedagog specjalny i pedagog szkolny wraz z materiałami (teczka) i zaświadczeniem.

już od: 49,00 

, , , ,

Dwóch specjalistów w jednej osobie czyli pedagog specjalny i pedagog szkolny

Data szkolenia: 18.09.2023 r.  g. 19:00, liczba godzin: 1  ( godzina dydaktyczna), w tym praca własna z materiałami. Szkolenie odbywa się za pomocą platformy Zrzut ekranu 2022 08 18 o 11.25.00 removebg preview 1 . Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox .

Dla kogo jest szkolenie:  

 • początkujących specjalistów w szkole podstawowej i przedszkolu
 • pedagogów w szkole podstawowej i przedszkolu
 • pedagogów specjalnych w szkole podstawowej i przedszkolu

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • możliwość zadawania pytań prowadzącemu, za pomocą czatu.

oraz materiały przy wyborze opcji 2:

Teczka pedagoga szkolnego i specjalnego w jednej osobie w szkole podstawowej

Teczka to zbiór 24 plików w formie elektronicznej, do edycji.  Teczka  dostępna bezpośrednio  po zakupie(opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl (rekomendacja, aby pobrać pliki na własny nośnik, gdyż po upływie dostępu, brak możliwości przywrócenia uprawnień do pobierania).

Teczka zawiera:

 • Plan pracy pedagoga specjalnego (uzupełniony wzór),
 • Przykładowe sprawozdanie pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowe,
 • Plan pracy pedagoga szkolnego (uzupełniony wzór),
 • Sprawozdanie pedagoga specjalnego (uzupełniony wzór),
 • Ankieta badająca Twoje samopoczucie w szkole (agresja),
 • Arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia (okresowy) + ocena efektywności,
 • IPET – wzór,
 • Protokół z zebrania zespołu ds.  pomocy psychologiczno – pedagogicznej (IPET),
 • Karta pomocy psychologiczno – pedagogicznej (wzór),
 • Kontrakt,
 •  Notatka z rozmowy z rodzicem/rodzicami ucznia,
 • Opis dokumentacji teczki ucznia ze SPE,
 • Plan działań wspierających – arkusz- wzór,
 • Plan Pracy Zespołu ds. realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego i pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • Wykaz uczniów zakwalifikowanych do różnorodnych form pomocy,
 • Porady i konsultacje/działania  – pomoc psychologiczno – pedagogiczna,
 • Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno i dostosowania,
 • Przykładowy materiał na szkolenie dla rady pedagogicznej na temat roli wychowwcy klasy i indywidualizacji,
 • Rezygnacja z zajęć z zakresu PPP,
 • WAOPFU,
 • Wniosek o objęcie PPP,
 • Wykaz instytucji do współpracy,
 • Zawiadomienie

Dodatkowo bezpłatnie:

  • Zbiór gier pomocnych do pracy na zajęciach

Program:

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pracy nauczyciela i specjalisty.
 • Zadania poszczególnych specjalistów pracujących w placówce (pedagog, pedagog specjalny).
 • Wspólne obszary działań – bank inspiracji.
 • Dokumentacja pracy specjalisty uwzględniająca podsumowanie pracy.

Opis szkolenia:

Szkolenie jest wsparciem dla początkujących specjalistów pracujących w szkołach i przedszkolach w zakresie wdrażania efektywnej pracy i dokumentowania zadań specjalisty łączącego dwie funkcje – pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego.

Korzyści szkolenie w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli

 • Poznasz obowiązujące przepisy prawa w zakresie PPP
 • Nauczysz się planować efektywną pracę w zakresie udzielania PPP w placówce
 • Będziesz sprawnie konstruować dokumentację pracy własnej
 • Wzmocnisz swoje kompetencje w zakresie udzielania wsparcia uczniom ze SPE.

Prowadząca:

Angelika Perdek-Chabinowska 

angelika removebg previewJestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Opcja:

1. Szkolenie Dwa w jednym czyli pedagog specjalny i pedagog w jednej osobie, 2. Szkolenie Dwa w jednym czyli pedagog specjalny i pedagog w jednej osobie wraz z materiałami

Shopping Cart
Scroll to Top